Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja kursu dla instruktorów strzelań policyjnych

Data publikacji 06.12.2017

Pogłębienie nabytej przez instruktorów wiedzy i umiejętności w zakresie strzelań policyjnych oraz posługiwania się bronią palną podczas zajęć szkolenia strzeleckiego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Policji to cel kursu, w którym uczestniczy 16 policyjnych instruktorów z Polski.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie realizowana jest kolejna edycja 5-dniowego szkolenia skierowanego do policjantów posiadających uprawnienia instruktora strzelań policyjnych.

Podczas pobytu w szczycieńskiej Uczelni funkcjonariusze będą pogłębiać wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego, a także pierwszej pomocy. W trakcie kursu policjanci będą utrwalali umiejętności postępowania z poszkodowanym m.in. w przypadku wystąpienia wstrząsu hipowolemicznego, nagłego zatrzymania krążenia, a także prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz praktycznego opatrywania ran postrzałowych.

Każdy policjant uczestniczący w szkoleniu będzie musiał przeprowadzić dla pozostałych kursantów zajęcia szkoleniowe z broni palnej krótkiej, pistoletu maszynowego, strzelby gładkolufowej oraz  z karabinka automatycznego.

Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym nabytą wiedzę i umiejętności.

(WSPol w Szczytnie)

 

  • Kolejna edycja kursu dla instruktorów strzelań policyjnych
  • Kolejna edycja kursu dla instruktorów strzelań policyjnych
  • Kolejna edycja kursu dla instruktorów strzelań policyjnych
  • Kolejna edycja kursu dla instruktorów strzelań policyjnych
  • Kolejna edycja kursu dla instruktorów strzelań policyjnych
Powrót na górę strony