Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty

Data publikacji 09.03.2018

7 marca 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”, zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Jury konkursu wyłoniło 13 laureatów spośród 3.702 nadesłanych prac.

Konkurs plastyczny był elementem ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, która została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorem konkursu było Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wraz ze Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Fundacją PZU. Przedsięwzięcie adresowane było do osób urodzonych w 2002 roku bądź później. Od 12 stycznia do 5 marca 2018 roku do Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

W konkursie „Stok nie jest dla bałwanów” wzięły udział 3.653 osoby. Jury konkursu podczas posiedzenia przeanalizowało nadesłane prace, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, wiek autora i spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu.

Wyłoniono 45 finalistów, a po ponownej analizie przyznano łącznie 3 główne nagrody i 9 wyróżnień w 3 kategoriach wiekowych i wyróżnienie specjalne jury.

WERDYKT JURY:

KATEGORIA I – (data urodzenia 2002-2006)

NAGRODA GŁÓWNA: Amelia Czerczer (lat 15)     

WYRÓŻNIENIA: Monika Iwanicka (lat 16), Roksana Paprzycka (lat 16), Jan Wiecha (lat 13)

KATEGORIA II – (data urodzenia 2007-2009)

NAGRODA GŁÓWNA: Anna Graczyk (lat 10)

WYRÓŻNIENIA: Maja Florek (lat 10), Joanna Chorąży (lat 11), Gabriel Gola (lat 10)

KATEGORIA III – (data urodzenia 2010-2018)

NAGRODA GŁÓWNA: Elliott Polanski (lat 5)

WYRÓŻNIENIA: Anna Jarząbek (lat 8), Nikola Glanowska (lat 6), Michał Tischner (lat 8),

oraz wyróżnienie specjalne dla Anny Siemskiej (lat 16).

Jury gratuluje laureatom konkursu i dziękuje wszystkim jego uczestnikom za zaangażowanie. O terminie wręczenia nagród laureaci oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 • Prace laureatów

 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
 • Nagroda specjalna

 • Kokurs plastyczny "Stok nie jest dla bałwanów” rozstrzygnięty
Powrót na górę strony