Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji

Data publikacji 21.09.2018

21 września br. to trzeci i zarazem ostatni dzień narady służbowej kierownictwa KGP z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich /Stołecznego Policji ds. Prewencji odbywającej się podkrakowskich Niepołomicach oraz w samej stolicy Małopolski.

W trzydniowych naradach uczestniczy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Zastępcy Komendantów Wojewódzkich / Stołecznego Policji ds. Prewencji jak również Dyrektorzy Biur służby prewencji KGP, a także przedstawiciele szkół Policji.

Podczas dotychczasowych obrad omawiano najistotniejsze bieżące tematy dotyczące służb pionu prewencji. Prelegenci przedstawiali m.in analizę poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wynikające z niej zadania dla Policji. Poddali również ocenie funkcjonowanie podstawowych komórek służby prewencji w kontekście realizacji wyznaczonych zadań. Uczestnicy zostali zapoznani także z wnioskami dotyczącymi nadzoru nad użyciem niektórych technicznych środków przymusu bezpośredniego oraz problematyką organizacji ćwiczeń dowódczo – sztabowych. Podczas konferencji zreferowane zostało również zagadnienie bezzałogowych statków powietrznych i wynikających z niego  zadań dla Policji. 

Tematem przewodnim narady była przede wszystkim problematyka zabezpieczeń kontrterrorystycznych zarówno niektórych wydarzeń społecznych jak i wybranych obiektów. Uczestnicy zostali zapoznani z m.in. założeniami ochrony  ruchu turystycznego w Kopalni Soli w Wieliczce.

Każdy dzień narady wieńczył panel dyskusyjny, podczas którego Dyrektorzy poszczególnych biur z  Komendy Głównej Policji jak i Zastępcy Komendantów Wojewódzkich ds. prewencji oraz przedstawiciele szkół Policji mogli wymienić spostrzeżenia jak i przedstawić swoje doświadczenia.

21 września br. odbył się trzeci dzień narad, tym razem na Wzgórzu Wawelskim. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant  Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta i I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, Zastępcy Komendantów Wojewódzkich/ Stołecznego Policji ds. Prewencji jak również Dyrektorzy Biur służby prewencji KGP, a także przedstawiciele szkół Policji.

Szef Ochrony Straży Zamkowej Zamku Królewskiego na Wawelu pan Krzysztof Strelau przedstawił zgromadzonym prezentację dotyczącą założeń ochrony ruchu turystycznego w tym obiekcie jak również zapoznał wszystkich z fizycznym i technicznym zabezpieczeniem Zamku Królewskiego na Wawelu. Szef ochrony omówił zasady współdziałania straży zamkowej z Policją podkreślając wieloletnią, bardzo dobrą współpracę pomiędzy instytucjami.

Pobyt na Wawelu, wieńczący naradę miał również wymiar patriotyczny. Dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawiciele polskiej i małopolskiej Policji wraz Wojewodą Małopolskim panem Piotrem Ćwikiem udali się do Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w Katedrze Wawelskiej, w której spoczywa marszałek Józef Piłsudski oraz prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie pełnili wartę na posterunkach honorowych wystawionych przy grobach Marszałka i Prezydenta.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak w imieniu polskiej i małopolskiej Policji złożyli okolicznościowe wieńce na sarkofagach.

(KWP w Krakowie / mw)

 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
 • Narada służbowa kierownictwa Komendy Głównej Policji z Zastępcami Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Prewencji
Powrót na górę strony
Polska Policja