Recertyfikacja policyjnych ratowników - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SP Słupsk

Recertyfikacja policyjnych ratowników

Kolejni policyjni kwalifikowani ratownicy uzyskują w słupskiej Szkole Policji świadectwa recertyfikacyjne. W polskiej Policji każdy funkcjonariusz potrafi udzielić pierwszej pomocy. Jednak wśród nich jest także kilka tysięcy kwalifikowanych ratowników.

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której od niego będzie zależało nie tylko zdrowie, lecz i życie drugiego człowieka - tylko znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy pomoże opanować zdenerwowanie, umożliwi właściwą ocenę sytuacji, ułatwi rozpoznanie zagrożeń oraz  pozwoli na  wdrożenie właściwych algorytmów postępowania.

W polskiej Policji każdy funkcjonariusz posiada podstawowe przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jednak wśród policjantów jest jeszcze, licząca ponad 4,5 tysiąca osób grupa ratowników, którzy posiadają certyfikat uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Program odbywających się w słupskiej Szkole Policji zajęć ma przygotować właśnie tych policjantów-ratowników (którym kończy się 3-letni termin uprawnień ratowniczych) do egzaminu recertyfikacyjnego, przedłużającego uprawnienia na kolejny okres.

Powrót na górę strony
Polska Policja