Wielkanocne spotkanie służb mundurowych - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Wielkanocne spotkanie służb mundurowych

Data publikacji 18.04.2019

Z okazji Świąt Wielkanocnych przedstawiciele służb mundurowych spotkali się w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze Służby Więziennej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Żandarmerii Wojskowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Straży Granicznej, Izby Administracji Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej. Wśród zaproszonych gości byli także kombatanci, przedstawiciele prokuratury, sądu oraz władz państwowych, samorządowych i kościelnych. Spotkanie uświetnił występ Zespołu Wokalnego Funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W spotkaniu świątecznym, z ramienia Policji,  uczestniczyli: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz jego zastępcy mł. insp. Krzysztof Smela, mł. insp. Marek Chodakowski, Włodzimierz Pietroń, a także kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych stołecznej komendy i byli komendanci stołeczni.

Na początku tegorocznego spotkania wielkanocnego gości przywitał płk Zbigniew Brzostek, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie i organizator uroczystości. Gospodarz podziękował gościom za przybycie i złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Do życzeń przyłączyli się również poseł na Sejm RP Grzegorz Adam Woźniak oraz I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. W imieniu Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego życzenia przedstawicielom wszystkich służb mundurowych złożył Sekretarz m.st. Warszawy Marcin Wojdat.

Ojciec Jan Dezyderiusz Pol z Biura Naczelnego Kapelana Służby Więziennej odczytał fragment Pisma Świętego nawiązujący do zbliżających się świąt. Po czym głos zabrali Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. Józef Guzdek i Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego ks. biskup Jerzy Pańkowski. Duchowni nawiązali do istoty wiary chrześcijańskiej - Zmartwychwstania Pańskiego i zachęcali, by w myśl nauczania Chrystusa czynić dobro każdego dnia.

Po  odmówieniu Modlitwy Pańskiej, poświęceniu pokarmów i błogosławieństwie udzielonym przez biskupa polowego wszyscy symbolicznie podzieli się jajkiem i złożyli sobie życzenia. Dopełnieniem świątecznej atmosfery był koncert w wykonaniu Zespołu Wokalnego Funkcjonariuszy Służby Więziennej.

(Tekst: KSP/ Foto: Piotr Maciejczak "Policja 997", KSP)

 • Szefowie Policji i przedstawiciele kościoła stoją obok siebie
 • Biskup składa życzenia funkcjonariuszkom
 • Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. Józef Guzdek wita się z kombatantem
 • Szefowie Policji i przedstawiciele kościoła stoją obok siebie
 • Policjanci w mundurach galowych zgromadzeni na uroczystości
 • przedstawiciel kościoła przePolicjanci w mundurach galowych zgromadzeni na uroczystości mawia do zebranych, w tle biuskup Guzdek
 • Biskup przemawia na mównicy
 • Szefowie Policji i przedstawiciele kościoła stoją obok siebie
 • przedstawiciel kościoła przemawia do zebranych, w tle biuskup Guzdek
 • Komendant Główny Policji i biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek składają sobie życzenia
 • Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. Józef Guzdek składają sobie życzenia
 • Zespół Wokalny Funkcjonariuszy Służby Więziennej
Powrót na górę strony
Polska Policja