Święto Biura Spraw Wewnętrznych Policji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Tegoroczne Święto Policji, wyjątkowe, bo przypadające na 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, funkcjonariusze i pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych Policji obchodzili 19 lipca.

W ceremonii uczestniczyli nadinsp. Dariusz Augustyniak, I Zastępca Komendanta Głównego Policji oraz insp. Robert Stachera, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Na uroczystość przybyli: Andrzej Sprycha Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w MSWiA, Konrad Zalewski, p.o. Dyrektora Biura Inspekcji Wewnętrznej Krajowej Administracji Skarbowej Ministerstwa Finansów, płk SG Adam Wanarski. Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, mjr Mariusz Błędowski, Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Służby Więziennej, Barbara Sworobowicz, Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, mjr Anita Czerny, Dyrektor Departamentu Postępowań Karnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, płk Radosław Żebrowski, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krzysztof Lipiński, Prokurator Prokuratury Krajowej, Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej i Wiesław Flak, Dyrektor Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

W uroczystości wzięli udział insp. Paweł Półtorzycki, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. Dariusz Zięba, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, a także dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji: nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP, mł. insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji, nadkom. Paweł Herbuś, Zastępca Dyrektora Biura Kontroli, insp. Waldemar Wołowiec, Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych, podinsp. Piotr Sochacki, p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, insp. Zdzisław Sudoł, Dyrektor Biura Ruchu Drogowego, insp. Maciej Nestoruk, Dyrektor Głównego Sztabu Policji, insp. Przemysław Więcław, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki oraz mł. insp. Mariusz Lenczewski, Dyrektor Biura do Walki z Cyberprzestępczością.

Uroczyste obchody Święta Policji w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, które zgodnie z ceremoniałem policyjnym miały formę uroczystej zbiórki, rozpoczęły się złożeniem meldunku nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi przez Dowódcę Uroczystości. Następnie wszystkich obecnych na uroczystości przywitał insp. Robert Stachera - Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Zastępca Komendanta Głównego Policji, w asyście Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, wręczył funkcjonariuszom i pracownikom BSWP medale i odznaki „Za Długoletnią Służbę” i „Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Przybyli na uroczystość goście otrzymali medal okolicznościowy BSWP.

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji, który w swoim wystąpieniu przypomniał o wysokich wymaganiach stawianych funkcjonariuszom BSWP i podkreślił kluczowe znaczenie zadań realizowanych przez BSWP dla prawidłowego funkcjonowania polskiej Policji. Nadinsp. Dariusz Augustyniak podziękował za zaangażowanie i wysoki poziom realizacji obowiązków, a także złożył życzenia funkcjonariuszom i pracownikom Biura oraz ich rodzinom.

(BKS KGP, zdj. Izabela Pajdała-Kusińska)

Powrót na górę strony
Polska Policja