Współpraca Policji i sektora bankowego - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca Policji i sektora bankowego

Data publikacji 12.09.2019

W dniach 11-13 września 2019 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywa się jedenasta edycja seminarium pn. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z funkcjonowaniem sektora finansowego”. Organizatorami są: Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, Związek Banków Polskich i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

W seminarium biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji,  Komisji Nadzoru Finansowego, prokuratury, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowej Administracji Skarbowej, Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Tegoroczne spotkanie poświęcone jest doskonaleniu metod skutecznego zwalczania oszustw finansowych, prania pieniędzy i cyberprzestępczości godzącej w intensywnie rozwijającą się sferę e-bankowości. Przedsięwzięcie to od wielu lat stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo finansowe kraju.

(WSPol w Szczytnie / kp)

 

  • przemawia Prorektor ds. studiów WSPol
  • uczestnicy seminarium
  • uczestnicy seminarium
Powrót na górę strony
Polska Policja