Na początku policyjnej drogi - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na początku policyjnej drogi

Nowo przyjęci w ostatnich dniach do służby policjanci rozpoczęli dziś szkolenie zawodowe podstawowe w Szkołach Policji. Przez sześć miesięcy między innymi w słupskiej Szkole Policji młodzi ludzie zdobywać będą wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby. Wtorek jest pierwszym pełnym dniem nauki policyjnego rzemiosła.

Młodzi policjanci, kierowani na szkolenie zawodowe podstawowe to osoby, które do Policji wstąpiły kilka dni temu. Po złożeniu ślubowania i otrzymaniu legitymacji służbowej, każdy z nich musi przejść obowiązkowe szkolenie zawodowe podstawowe, które pozwoli im w przyszłości pełnić służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

W zainaugurowanej edycji szkolenia uczestniczą funkcjonariusze z różnych stron kraju. Nowo przyjętych do służby policjantów na szkolenie do Słupska skierowały Komendy Wojewódzkie Policji w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu. Wśród rozpoczynających szkolenie panie stanowią prawie 20 procent składu kompanii.

W murach policyjnych szkół słuchacze przebywać będą do 28 kwietnia przyszłego roku. Przed nimi okres intensywnej nauki, w trakcie której zdobywać będą niezbędną wiedzę i umiejętności. Pod koniec nauki odbędą także - w ramach praktyk - pierwsze służby w terenie, pod okiem starszych kolegów. Całe szkolenie zakończone zostanie egzaminem, uzyskanie oceny pozytywnej będzie dla słuchaczy początkiem prawdziwej służby w Policji.

W trakcie inauguracji odczytano list Komendanta Głównego Policji, skierowany do nowo przyjętych policjantów. Gen.insp. dr Jarosław Szymczyk, zwracając się do policjantów, powitał ich w szeregach policyjnych i podkreślił wagę pierwszego, obowiązkowego szkolenia, które pozwolić ma w przyszłości na realizowanie codziennych czynności związanych z interwencjami policyjnymi.

- "[...] Pragnieniem moim jest, aby każdy z Was, od dzisiaj, tworzył historię Policji. Stanowiąc teraz jedność musicie pamiętać o wzajemnym szacunku, pomocy, współpracy i zaufaniu. W tym zakresie możecie liczyć na wsparcie ze strony przełożonych, przedstawicieli kadry, a także bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów. [...] Na początku drogi policyjnej, życzę wam realizacji wszystkich planów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym." - napisał w liście do nowych policjantów Komendant Główny Policji.

Pierwsze tygodnie nauki i służby to tak zwany okres unitarny, podczas którego słuchacze muszą dokładnie zapoznać się z regulaminami musztry oraz codziennym funkcjonowaniem z w jednostce zhierarchizowanej. Okres unitarny, jest ważny również dlatego, że wobec braku obowiązkowej służby wojskowej, dla młodych ludzi jest to pierwszy kontakt mundurem, a w dalszej perspektywie również z bronią.

Rota policyjnego ślubowania.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Art. 27 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

 • Widok z góry na aulę Szkoły Policji w Słupsku.
 • Wprowadzenie sztandaru Szkoły Policji.
 • Młoda policjantka rozpoczynająca szkolenie.
 • Przedstawiciele kadry Szkoły w trakcie inauguracji szkolenia.
 • Policjanci rozpoczynający szkolenie.
 • Policjantki rozpoczynające szkolenie.
 • Komendant Szkoły Policji inspektor Jacek Gil.
 • W trakcie przemówienie Komendanta Szkoły Policji w Słupsku.
 • Policjanci w pierwszym dniu szkolenia zawodowego podstawowego.
 • W trakcie odczytywania listu Komendanta Głównego Policji.
 • Nowi policjanci w auli Szkoły Policji w Słupsku.
 • Przed policjantami teraz sześć i pół miesiąca intensywnego szkolenia.
Powrót na górę strony
Polska Policja