Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tradycja, etos i wartości służby - Lekcja historii o powstaniu i działalności Policji Państwowej

Data publikacji 04.10.2019

Z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, Lubuska Policja przygotowała seminarium edukacyjne pn. „Lekcja historii o powstaniu i działalności Policji Państwowej”, które odbyło się 4 października. Tematem przewodnim było pogłębienie wiedzy na temat historii i tradycji Policji, przybliżenie etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej, promocja zawodu policjanta wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także przypomnienie fundamentalnych wartości, na których opiera się sens istnienia i działania policyjnej formacji.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie z klas o profilu policyjnym z Katolickiego Liceum Św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp., Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie, Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sławie.

Seminarium otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Tomasz Kłosowski, który przywitał uczestników oraz wprowadził w tematykę spotkania. Przywołał słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, które mówią, że ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Przypomniał również, że dla współczesnych policjantów najważniejszym przykładem oddania życia dla Ojczyzny w imię roty ślubowania jest przykład tzw. zbrodni katyńskiej, która pokazuje historię naszej formacji, etos i etykę przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej.

W pierwszej części spotkania Pan Jarosław Palicki z pionu edukacyjnego Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Gorzowie Wlkp. przybliżył młodzieży historię i działalność Policji Państwowej, formacji dbającej o bezpieczeństwo w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Nawiązał również do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz zwrócił uwagę na tragiczną historię funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy byli przetrzymywani w obozie jenieckim w Ostaszkowie, zginęli w Twerze i zostali pochowani w bezimiennych grobach w Miednoje, największym na świecie cmentarzu polskich policjantów.

W kolejnej części seminarium edukacyjnego sierż. Przemysław Adamik z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp. przedstawił sylwetkę Alojzego Banach, aspiranta Policji Państwowej oraz patrona Lubuskiej Policji.

Spotkanie podsumował i zakończył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Tomasz Kłosowski wręczając okolicznościowe podziękowania prelegentowi oraz dziękując opiekunom i uczniom klas o profilu policyjnym za udział w przedsięwzięciu.

Podczas seminarium edukacyjnego młodzież miała również możliwość zapoznania się z wyposażeniem oddziału kontrterrorystycznego Policji oraz z procedurą rekrutacji i obowiązującymi zasadami naboru do służby w lubuskiej Policji.

 

Opracował: sierż. Przemysław Adamik

Foto/video: sierż. szt. Mateusz Sławek

KWP w Gorzowie Wlkp.

 

 

 • prelekcja w siedzibie Lubuskiej Policji
 • młodzież podczas prelekcji
 • uczeń z bronią
 • inspektor Kłosowski przemawia
 • młodzież podczas prelekcji
 • wystąpienie prelegenta
 • uczniowie oglądają wystawę mundurów
 • wykład o Alojzym Banachu
 • mundur szkoły policyjnej
 • młodzież podczas prelekcji
 • kontrterrorysta
 • uczniowie i inspektor Kłosowski
 • młodzież podczas prelekcji
 • młodzież podczas prelekcji
 • inspektor Kłosowski podczas prelekcji
 • pokaz policyjnego robota
 • ulotki
 • zaproszeni goście
 • młodzież podczas prelekcji
 • młodzież ogląda broń
 • uczennica otrzymuje ulotkę od policyjnego robota
 • wręczenie podziękowania
 • uczeń i wystawa mundurów
 • kontrterrorysta i uczennica
Powrót na górę strony
Polska Policja