Międzynarodowe działania pn. „TRASA E-30” - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe działania pn. „TRASA E-30”

Data publikacji 14.10.2019

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałanie przestępczości na drogach polska Policja od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych działaniach kontrolnych na europejskim szlaku drogowym E-30. Trasa E-30 to ważny europejski szlak komunikacyjny na osi wschód-zachód. Najbliższe działania „TRASA E-30” zaplanowano na 15 października 2019 r. Za ich koordynację odpowiada Policja niemiecka.

Ze strony polskiej w działaniach będą uczestniczyć policjanci pełniący służbę na terenie  podległym komendzie wojewódzkiej Policji w: Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Łodzi, Radomiu, Lublinie i Komendzie Stołecznej Policji. Działaniami objęte zostaną:

 • autostrada A2,
 • drogi krajowe nr 2 (S2) i 92,
 • odcinek drogi krajowej nr 50.

Działania, prowadzone już trzeci raz w bieżącym roku kalendarzowym, będą polegały na kompleksowej kontroli dokonywanej zarówno w statycznych punktach kontroli, jak też przy wykorzystaniu dynamicznego nadzoru pojazdami Policji. Kontrola będzie obejmowała w szczególności sprawdzenie:

 • posiadania przez kierującego pojazdem wymaganych dokumentów,
 • w systemach informatycznych kierujących i przewożonych osób,
 • stanu trzeźwości kierujących pojazdami, w tym również na obecność środków działających podobnie do alkoholu (narkotyki),
 • stanu technicznego pojazdów,
 • przestrzegania przepisów o transporcie drogowym, w tym posiadanie przez kierującego pojazdem wymaganych dokumentów przewozowych,
 • przestrzegania przez kierującego przepisów o czasie pracy kierowców,
 • przewożonego bagażu (ładunku), pod kątem posiadania przedmiotów mogących pochodzić z przestępstwa lub mogących służyć do jego popełnienia,
 • przestrzegania innych przepisów (np. weterynaryjnych, celno - skarbowych, akcyzowych, przewozu odpadów itp.).

Podczas działań policjanci będą zwracać uwagę także na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.

(Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji)

Powrót na górę strony
Polska Policja