Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP

Wręczenie przez Komendanta Głównego Policji odznaki okolicznościowej – „Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej” Sekretarzowi Generalny Interpolu

Data publikacji 18.10.2019

W dniach 15-18 października 2019 roku w stolicy Chile - Santiago odbyła się 88. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu. Polskiej delegaci przewodniczył Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.

88. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu była okazją do podjęcia ważnych decyzji dotyczących kompozycji struktur zarządczych Organizacji. Na kolejną kadencję został wybrany dotychczasowy Sekretarz Generalny Interpolu, Jürgen Stock.

Doceniając dotychczasowy wkład Sekretarza Generalnego w rozwój Interpolu, a w szczególności we wzmocnienie jej operacyjnego potencjału i możliwości Organizacji na tak istotnych polach jak: zwalczanie terroryzmu, cyberprzestępczości, a także przestępczości zorganizowanej, Komendant Główny Policji wystąpił do MSWiA z wnioskiem o nadanie odznaki okolicznościowej – „Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej”. 88. sesja Zgromadzenia Ogólnego stała się doskonałą okazją do osobistego wręczenia przez Komendanta Głównego Policji wspomnianego medalu.

Sekretarz Generalny Interpolu stale podkreśla ważną rolę Polski w strukturach Organizacji, zarówno w dziedzinie partycypacji w ważnych projektach rozwijanych przez Interpol, jak i w aktywnym korzystaniu z baz danych Interpolu, co ma odzwierciedlenie w statystykach wprowadzanych rejestracji i stale zwiększającej się liczbie sprawdzeń.

(BMWP KGP)

  • Wręczenie przez Komendanta Głównego Policji odznaki okolicznościowej – „Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej” Sekretarzowi Generalny Interpolu
  • Wręczenie przez Komendanta Głównego Policji odznaki okolicznościowej – „Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej” Sekretarzowi Generalny Interpolu
  • Wręczenie przez Komendanta Głównego Policji odznaki okolicznościowej – „Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej” Sekretarzowi Generalny Interpolu
Powrót na górę strony
Polska Policja