Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE BYDGOSKIEGO WĄTKU DOTYCZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ KORPORACJI FINANSOWEJ „SKARBIEC”

Data publikacji 24.01.2020

W dniu 31 grudnia 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia dotyczący przestępstw popełnianych w latach 2005-2015 w związku z działalnością przedstawicieli Polskiej Korporacji Finansowej „SKARBIEC” sp. z o.o. (pierwotnie z siedzibą w Gdańsku).

Śledztwo, prowadzone przez prokuratora z Bydgoszczy i policjantów z Wydziału dw. z PG KWP w Bydgoszczy, dotyczyło bydgoskiego wątku związanego z funkcjonowaniem ww. spółki, zajmującej się w latach 2005-2015r. udzielaniem pożyczek gotówkowych, tj. jej agentów i przedstawicieli działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Aktem oskarżenia objęto siedmioro podejrzanych, którym zarzucono wyłudzanie od potencjalnych klientów Korporacji „SKARBIEC”, funkcjonującej pod późniejszymi nazwami „Pożyczka gotówkowa” oraz „Pomocna pożyczka”, opłat pobieranych przy zawieraniu z nimi umów przedwstępnych.
 

Podejrzani to byli pracownicy, doradcy finansowi, kierownicy biur, zatrudnieni w latach 2005-2015 w ww. korporacji.  Jak ustalono w toku śledztwa – wprowadzali oni osoby chętne do uzyskania oferowanych przez spółkę pożyczek w błąd co do  rzeczywistego zamiaru wywiązania się z zawieranych umów, a także co do istotnych warunków przedwstępnych umów oraz konsekwencji odstąpienia od nich. Kreowano  u pokrzywdzonych  przekonanie, że dokonana przez nich wpłata wymaganej tzw. opłaty przygotowawczej gwarantuje im otrzymanie pożyczki bez złożenia żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Jednocześnie zatajano przed potencjalnymi klientami - wbrew treści zawieranych umów - faktyczne terminy i warunki przyznawania pożyczek, nie informowano o konieczności złożenia przez pożyczkobiorców dodatkowych zabezpieczeń gwarantujących jej wypłatę, zapewniano, że w razie odstąpienia od umowy lub w przypadku nieotrzymania pożyczki, opłata przygotowawcza zostanie w całości zwrócona lub będzie zaliczona na poczet przyszłych rat. Klienci byli informowani o istotnych warunkach umowy i uzyskania pożyczki dopiero po dokonaniu wpłaty opłaty przygotowawczej, która - jak się później okazywało – nie podlegała zwrotowi.

W opisany sposób działaniami podejrzanych zostało pokrzywdzonych ponad 1000 osób na łączną kwotę prawie 2,5 mln zł.

Zachowania podejrzanych zostały zakwalifikowane jako oszustwo stypizowane, przy przyjęciu, że sprawcy uczynili sobie z jego popełnienia stałe źródło dochodu. Troje z podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Wobec nich wystąpiono do sądu z wnioskami o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy.

Prokurator i policjanci w toku śledztwa - mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia przyszłych kar i środków o charakterze majątkowym – zabezpieczyli mienie podejrzanych do łącznej kwoty ponad 300 000 zł. w tym poprzez dokonanie wpisów hipotek przymusowych  na nieruchomościach.

Za przestępstwa te grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja