Obchody Święta Policji w Poznaniu - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji w Poznaniu

Data publikacji 29.07.2009

Dziś w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. Wziął w nich udział Komendant Główny Policji, a także kierownictwo wielkopolskiej Policji, przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich i samorządowych oraz służb mundurowych. Podczas specjalnego ceremoniału przekazano sztandary dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Policjanci odebrali także awanse na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia państwowe i resortowe.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 odprawioną mszą św. w intencji policjantów, w kościele garnizonowym wielkopolskiej Policji, w Poznaniu przy ul. Swobody. Celebrował ją ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak. Udział w niej wzięli miedzy innymi wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji insp. Wojciech Olbryś wraz z zastępcami: insp. Wojciechem Ołdyńskim, mł. insp. Krzysztofem Jaroszem i mł. insp. Pawłem Grześkowiakiem.

Dalsza część obchodów Święta Policji odbywała się na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W samo południe, w cieniu krzyży poznańskiego czerwca 1956 roku, stanęli w szeregu policjanci reprezentujący wszystkie jednostki wielkopolskiego garnizonu. Meldunek insp. W Odyńskiego o rozpoczęciu uroczystości przyjął gen. insp. Andrzej Matejuk - Komendant Główny Policji.

Przybyłych na uroczystość gości powitał wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Wojciech Olbryś. Przemawiając do zebranych podkreślał: "Sztandar Policji to honor i powód do dumy. Od dzisiaj nowe sztandary staną się kolejną częścią historii poznańskich i wielkopolskich policjantów (...).

Następnym punktem obchodów Święta Policji był szczególny ceremoniał przekazania i prezentacji sztandarów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Oba sztandary były wcześniej poświęcone podczas centralnych uroczystości Święta Policji, które odbywały się 24 lipca w Warszawie.

Podczas wystąpienia Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka można było usłyszeć słowa: "Sztandary symbolizują patriotyzm, męstwo i honor. Są też symbolem wdzięczności społeczności dla policjantów i ich służby (...)".

Następnie policjanci i zaproszeni goście przeszli do auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości. Komendant Główny Policji wręczył policjantom akty nominacyjne na wyższe stopnie policyjne. Funkcjonariusze otrzymali także odznaczenia państwowe i resortowe. W uroczystościach brało udział ponad stu policjantów reprezentujących wszystkie jednostki garnizonu wielkopolskiego. Łącznie w całym województwie awansowanych było 2300 posterunkowych, podoficerów, aspirantów i oficerów.

Uroczystości Święta Policji w 90 rocznicę powstania Policji to zawsze powrót do historii. W dniu 24 lipca zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - mł. insp. Paweł Grześkowiak, w Czerwonaku w obecności zastępcy Prezydenta Poznania Tomasza Kaysera i Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego złożył kwiaty pod pomnikiem poległych w czasie II wojny światowej policjantów. Po tej uroczystości kwiaty złożono także pod pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru przy ul. Fredry w Poznaniu, który upamiętnia pomordowanych na wschodzie policjantów.

(źródło: KWP w Poznaniu)

Powrót na górę strony
Polska Policja