KGP: Konferencja wiceministra SWiA Tadeusza Matusiaka i szefa Policji gen. insp. Leszek Szreder - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Konferencja wiceministra SWiA Tadeusza Matusiaka i szefa Policji gen. insp. Leszek Szreder

Dziś (20.07.2005 r.) w Komendzie Głównej Policji odbyła się konferencja, w której uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWiA Tadeusz Matusiak oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder. Przedstawione zostały zmiany organizacyjno-funkcjonalne dotyczące m.in. wzmocnienia kontroli wewnętrznej w Policji, zwiększenia wymagań dla kadry kierowniczej w Policji, kadencyjności na stanowisku komendanta głównego oraz zmian w powoływaniu zastępców komendanta głównego policji i komendantów niższych szczebli.

Komendant Główny Policji podczas konferencji podpisał ogłoszenie o rozpoczęciu procedury rekrutacji kandydatów do Policji według nowych zasad. Podkreślił, że dobór kandydatów będzie jawny i otwarty. Oprócz testów psychologicznych i sprawnościowych kandydaci będą musieli wykazać się posiadaną wiedzą m.in. z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także nauki, kultury i sztuki.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków jakie powinni spełniać kandydaci do pracy w Policji zawarte zostały w informatorze dla kandydatów

prezentacja z konferencji - pobierz{PODZIEL}

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

ogłasza

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

Policja przyjmie w swoje szeregi:

9 maja 2006 r. - 1040 osób
28 sierpnia 2006 r. - 1840 osób
21 listopada 2006 r. - 1940 osób

Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby wPolicji prowadzą: Komendant Główny Policji - wobec kandydatów do służby wKomendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy/stołeczny Policji - zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.

SŁUŻBĘWPOLICJIMOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • niekarany i korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

Mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Powrót na górę strony
Polska Policja