"Wyróżnienie Białej Wstążki" - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Wyróżnienie Białej Wstążki"

Data publikacji 03.12.2013

Wczoraj w warszawskim Teatrze Kamienica odbyła się Gala Finałowa IV edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany jest przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Jego celem jest wyróżnienie mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji. W kategorii Organy ścigania, Kapituła konkursu wyróżniła aspiranta Czesława Tkacza – dyżurnego KPP w Żyrardowie. Patronat nad projektem objęła Komenda Główna Policji.

Finał IV edycji Konkursu rozpoczął się od panelu dyskusyjnego pt.: Przemoc dotyczy kobiet w każdym wieku. Rozmowę poprowadziła Urszula Nowakowska – Prezeska Centrum Praw Kobiet. Eksperci zwrócili szczególna uwagę na często marginalizowaną, dramatyczną sytuację kobiet w starszym wieku.

Wyróżnienia „Białej Wstążki” przyznane zostały w siedmiu kategoriach:
Wymiar Sprawiedliwości, Organy Ścigania, Instytucje i Organizacje Pomocowe, Osoby Publiczne, Instytucje Publiczne, Osoby Prywatne, Media.

W kategorii Organy Ścigania Kapituła konkursu wyróżniła aspiranta Czesława Tkacza – dyżurnego KPP w Żyrardowie, który przez 20 lat pracy na stanowisku dzielnicowego wielokrotnie udzielał pomocy kobietom-ofiarom przemocy.

We współpracy z samorządem od 3 lat współorganizuje warsztaty samoobrony dla kobiet, ucząc je, jak obronić się przed męską dominacją nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Udziela pomocy i porad wszystkim kobietom, w których zauważy ślady pobicia. To społecznik niosący bezinteresowną pomoc.

Od 8 października do 22 listopada 2013 r. zgłoszenia Kandydatów przesyłały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji o organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego kandydata. „Białą Wstążką” nagrodzeni zostali mężczyźni działający w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Zgłoszonych kandydatów, 26 listopada 2013 r. wyróżniła Kapituła Konkursowa, w skład której weszły Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska-Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz oraz jeden z pomysłodawców konkursu – Kazimierz Walijewski.

Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjął nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji, a także Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Zbigniew Niemczycki, ks. Arkadiusz Nowak, prof. Wiktor Osiatyński, , Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau. Do ostanie edycji Ambasadorem Konkursu był śp. Tadeusz Mazowiecki.

Inicjatywa Wyróżnienia „Białej Wstążki” w Polsce:
W 1991 roku w Kanadzie, w drugą rocznicę masakry w Montrealu, ponad sto tysięcy mężczyzn i chłopców wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet przypinając symboliczny znak czystości – „białą wstążkę” – chcąc powiedzieć „ja swoją postawą życiową nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Szlachetny gest, który odbił się szerokim echem po świecie, również w Polsce znalazł wielu naśladowców. W wielu miastach naszego kraju przebiega kampania, w której kobiety i mężczyźni przypinają białe wstążki identyfikując się z pokrzywdzonymi kobietami. Inicjatywa zorganizowania konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, z którą w 2010 roku wyszli dwaj funkcjonariusze Policji – Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak, poddaje podstawy i zachowanie mężczyzny swoistej weryfikacji i nagradza tych, którzy aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”  traktowany jest jako część międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie  od 25 listopada – Międzynarodowego Dnia na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Rosnące zainteresowanie konkursem jest dowodem na to, jak ważna  i społecznie odpowiedzialna jest organizowana od 2010 roku akcja Centrum Praw Kobiet i Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

Więcej informacji na stronach:
Oficjalna strona konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”
Centrum Praw Kobiet

(źródło:www.bialawstazka.org)

 

Powrót na górę strony
Polska Policja