Kierownictwo Biura - Kierownictwo - Policja.pl

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Kierownictwo Biura

 

Komendant BSWP

insp. Robert Stachera


Zastępca Komendanta BSWP

insp. Marek Ślizak


Zastępca Komendanta BSWP

mł. insp. Mirosław Pasterny

 

Powrót na górę strony
Polska Policja