81. posiedzenie Zarządu Europolu - Galerie zdjęć - Policja.pl

Galerie zdjęć

81. posiedzenie Zarządu Europolu

W Bukowinie Tatrzańskiej rozpoczęło się 81 posiedzenie Zarządu Europolu. Przez dwa dni (30 listopada i 1 grudnia) obradować będą przedstawiciele służb porządku publicznego wszystkich państw członkowskich UE oraz instytucji unijnych.

Spotkanie zaingurował gen. insp. Andrzej Matejuk, Komendant Główny Policji, który w swoim przemówieniu nawiązał do priorytetów polskiej prezydencji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz podsumował najważniejsze inicjatywy zrealizowane w tym zakresie przez polską Policję.

Podczas posiedzenia zostaną omówione m.in. kwestie związane z projektowaniem budżetu Europolu na 2013 rok, jak również zagadnienia dotyczące współpracy Europolu z agencjami unijnymi oraz partnerami trzecimi. W ramach spotkania planowane jest również podsumowanie kluczowych działań operacyjnych Europolu w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości o zasięgu międzynarodowym, w tym operacji zrealizowanych z udziałem funkcjonariuszy polskiej Policji .

EUROPOL to agencja unijna, której zadaniem jest w szczególności wspieranie organów ścigania krajów członkowskich UE w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej międzynarodowej przestępczości zorganizowanej w tym terroryzmu.

Zarząd Europolu to gremium, które wytycza kierunki działania Europolu oraz nadzoruje realizację wyznaczonych zadań strategicznych.Posiedzenia odbywają się regularnie, minimum dwa razy w ciągu jednego półrocza: jeden raz w Hadze (Holandia) i jeden raz w kraju sprawującym Prezydencję.
Zgodnie z wcześniejszejszymi ustaleniami z partnerami Trio - Danią i Cyprem, Polska przewodniczyć będzie Zarządowi Europolu do końca 2012 roku, tj przez cały okres prezydencji Trio. Pozostałe państwa Trio sprawują w tym czasie przewodnictwo w grupach roboczych Europolu.

Więcej informacji o polskim przewodnictwie w gremiach zarzadzających Europolu >>

Krótka informacja o zadaniach polskiej prezydencji w ramach gremiów EUROPOLU znajduje się w dziale 'Program Prezydencji'

(BMWKGP / mw)

fot. Marek Krupa / KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja