Wydział Funduszy Pomocowych - Biuro Finansów - Policja.pl

Biuro Finansów

Wydział Funduszy Pomocowych

Zadania:

1) prowadzenie działań umożliwiających udział Policji w programach finansowanych z funduszy pomocowych;

2) współpracę z jednostkami organizacyjnymi Policji i komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w zakresie uczestnictwa w programach pomocowych;

3) upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji wiedzy o warunkach uczestnictwa w programach pomocowych;

4) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji uczestniczących we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy pomocowych;

5) monitorowanie działań jednostek organizacyjnych Policji związanych z realizacją zadań finansowanych z funduszy pomocowych;

6) planowanie finansowania zadań Komendy Głównej Policji ze środków funduszy pomocowych oraz uczestnictwo w opracowywaniu budżetu Komendy Głównej Policji w części dotyczącej współfinansowania krajowego.
 

Kontakt - Naczelnik:
  ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  tel. (22) 60-121-05; fax (22) 60-121-15
  e-mail:
fundusze@policja.gov.pl
  Fundusze pomocowe
Powrót na górę strony