Fundusze pomocowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji

W dniu 17 marca 2017 r. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policjinr POIS.03.01.00-00-0029/16 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nowe przedsięwzięcie KGP o wartości 102 100 000 zł, ma na celu zwiększenie skuteczności działań Policji w zakresie poprawy/ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na fakt, że nadmierna prędkość stanowi przyczynę ok. 26% wypadków drogowych, w których ginie prawie 40% wszystkich zabitych, prowadzenie stałego nadzoru nad ruchem drogowym i egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego - w tym określonych limitów prędkości - stanowi jedno ze strategicznych zadań Policji.

Aby główny cel mógł zostać zrealizowany, przedmiotem projektu jest zakup:

 • 600 radiowozów oznakowanych,
 • 140 radiowozów nieoznakowanych z videorejestratorem,
 • 400 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu,
 • 740 terminali mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego.

Zakupiony sprzęt będzie sukcesywnie kierowany do wszystkich KWP/KSP. Pierwsze dostawy planowane są pod koniec bieżącego roku, ostatnie do końca 2018 r.

Oczekiwanym rezultatem całego przedsięwzięcia jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych o minimum 5% w obszarze oddziaływania projektu.

Wszystkie wydatki ponoszone w projekcie będą kwalifikowalne. Wkład Funduszu Spójności w całkowitych kosztach projektu wynosi 85% i stanowi kwotę 86 785 000 zł. Pozostałe 15 % , czyli 15 315 000 zł , współfinansowane będzie z budżetu państwa.

 

http://augustow.policja.gov.pl/po5/aktualnosci/49477,Nowy-radiowoz-dla-augustowskich-policjantow.html?sid=412aa767c6183a485c40f6df47134007

http://www.suwalki.policja.gov.pl/po3/informacje/aktualnosci/49451,Nowy-radiowoz-w-suwalskiej-komendzie.html

http://www.lomza.policja.gov.pl/po4/aktualnosci/49488,Nowe-radiowozy-w-lomzynskiej-komendzie.html

http://grajewo.policja.gov.pl/po7/aktualnosci/49474,Nowy-radiowoz-w-grajewskiej-komendzie.html?sid=298e02767b2f12e5fb0c40398b64ea9e

http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/82234,Nowe-radiowozy-dla-podkarpackiej-Policji.html

http://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/15803,Nowe-radiowozy-w-komendach-powiatowych.html

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/policjanci_otrzymali_kolejne_nowe_pojazdy_sluzbowe

 

 • 1
  1
 • 2
  2
 • 3
  3

 

Powrót na górę strony