Kierownictwo i struktura - Policja.pl

Kierownictwo i struktura

Kierownictwo i struktura

Dyrektor
Biura Komunikacji Społecznej

mł. insp. Iwona Klonowska

 

Rzecznik Prasowy
Komendanta Głównego Policji
 

mł. insp. Mariusz Ciarka

 

Naczelnik 
Wydziału Prasowo-Informacyjnego

nadkom. Andrzej Browarek

 

Naczelnik
Wydziału Promocji Policji

kom. Grzegorz Sieńczewski

 

 

Struktura organizacyjna Biura Komunikacji Społecznej

Struktura organizacyjna BBKS

Powrót na górę strony