Kierownictwo - Policja.pl

Kierownictwo

Policja.pl

Kierownictwo

DYREKTOR BIURA

nadkom. Piotr Janik

 

Sekretariat:                                                                                                           Adres:

tel. 22 60 124 45                                                                                                 ul. Puławska 148/150

fax: 22 60 129 12                                                                                                02-624 Warszawa

e-mail: bk@policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA – WŁAŚCIWY DO SPRAW POSZUKIWAŃ OSÓB, WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ KRYMINALNĄ I HANDLEM LUDŹMI

insp. Grzegorz Napiórkowski

 

Sekretariat:                                                                                                             Adres:

Tel. 22 60 124 45                                                                                   ul. Puławska 148/150

Fax: 22 60 129 12                                                                                  02-624 Warszawa

e-mail: bk@policja.gov.pl

 

p. o. ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA – WŁAŚCIWY DO SPRAW  ODZYSKIWANIA MIENIA I DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH ORAZ WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I KORUPCYJNĄ

insp. Jarosław Bryl

 

Sekretariat:                                                                                                             Adres:

Tel. 22 60 124 45                                                                                   ul. Puławska 148/150

Fax: 22 60 129 12                                                                                  02-624 Warszawa

e-mail: bk@policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony