Szkolenie nt. kontroli działalności w zakresie ochrony osób i mienia oraz obrotu specjalnego - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie nt. kontroli działalności w zakresie ochrony osób i mienia oraz obrotu specjalnego

W dniach 30 – 31 maja 2019 r., w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie, odbyło się szkolenie nt. Realizacji czynności kontrolnych wynikających z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia oraz przepisów dotyczących obrotu specjalnego”, zorganizowane przez Wydział Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

W szkoleniu udział wzięli Naczelnicy Wydziałów Postępowań Administracyjnych KWP/KSP oraz liczne grono policjantów wymienionych wydziałów, na co dzień przeprowadzających kontrole działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich oraz obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,  kontrole działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontrole działalności specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych. Prelegentami szkolenia byli Panowie Jarosław Penszyński i Jarosław Karabin – główni specjaliści Wydziału ds. Kontroli Działalności Reglamentowanej Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz funkcjonariusze Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji KGP – Pani mł. insp. Agnieszka Jabłońska – radca i Pani mł. asp. Beata Pawlik – specjalista.

Uroczystego przywitania gości dokonała Naczelnik Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji KGP Pani mł. insp. Katarzyna Olejnik, która nakreśliła szczegółowy program szkolenia, podkreślając jednocześnie priorytetowy charakter problematyki, tzw. obrotu specjalnego, w przededniu wejścia w życie nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, nakładającej kolejne obowiązki kontrolne na komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji. Korzystając z obecności licznego grona praktyków, Pani Naczelnik wskazała,
że z uwagi na szczególny przedmiot działalności podmiotów zajmujących się ochroną osób i mienia oraz obrotem specjalnym, kluczowe znaczenie ma systematyczność kontroli, ale przede wszystkim jakość tych czynności przejawiająca się zgodnej z prawem procedurze podejmowania i przeprowadzania kontroli, w rzetelnym dokonywaniu ustaleń stanu faktycznego oraz prawidłowym sporządzaniu dokumentacji pokontrolnej.

Z uczestnikami szkolenia spotkał się Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP Pan mł. insp. Piotr Kulesza, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istotne znaczenie kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz tzw. obrotu specjalnego dla obszaru bezpieczeństwa i porządku publicznego, w aspekcie nadzoru nad dostępem do broni i amunicji, a także bezpieczeństwa obiektów podlegających obowiązkowej ochronie i obiektów infrastruktury krytycznej. Dziękując za dotychczasową, ciężką pracę i zaangażowanie, Pan Dyrektor życzył uczestnikom szkolenia owocnych dyskusji, które doświadczeniem lat ubiegłych, przyczyniają się do podnoszenia jakości realizowanych obowiązków służbowych.

W podsumowaniu szkolenia, jego uczestnicy podkreślali zarówno ogromną wartość merytoryczną spotkania w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń na temat prowadzenia czynności kontrolnych, jak też zwrócili uwagę na istotny walor integracyjny spotkania, który przyczyni się do zacieśnienia współpracy organu koncesyjnego i organów kontroli – Komendanta Głównego Policji oraz Komendantów Wojewódzkich (Stołecznego) Policji.

Powrót na górę strony
Polska Policja