Dzień Seniora w ZUS! - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Seniora w ZUS!

4 października 2019 r. pod hasłem „Zdrowi, bezpieczni, aktywni” odbyła się tegoroczna inauguracja „Dnia Seniora”.

W Centrum Kreatywności w Warszawie spotkali się seniorzy i przedstawiciele instytucji, które podejmują działania właśnie na rzecz osób starszych. Organizatorem wydarzenia był Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz instytucji partnerskich, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia, Policji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nie zabrakło oczywiście samych seniorów.

Podczas wydarzenia odbyła się debata z udziałem przedstawicieli organizatorów i partnerów. Uczestnicy rozmawiali o sytuacji seniorów w Polsce, o ich potrzebach, prawach, a także działaniach, które mogłyby przyczynić się do tego, aby Polska była bardziej przyjazna osobom starszym, zwłaszcza pod względem wsparcia ze strony instytucji państwowych.

Policję reprezentował insp. Robert Kumor Dyrektor Biura Prewencji KGP. W swoim wystąpieniu opowiedział o uspołecznianiu działań Policji za pomocą trzech aplikacji mobilnych tj. Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, Moja Komenda i Mój Dzielnicowy. Podczas wydarzenia Policja wystawiła także stoisko promocyjne, w ramach którego zapoznawano seniorów z zasadami działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, udzielano porada i prowadzono rozmowy z zakresu bezpieczeństwa. Dużym powodzeniem cieszył się poradnik „Bezpieczny Senior” opracowany przez Komedę Główna Policji, a wydany przez MSWiA.

Część oficjalna zakończyła się występem chóru „Bezimienni” oraz prapremierą filmu historycznego o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprezentowali „pokaz sprzedaży garnków” w trakcie którego wyjaśnili jak działają sprzedawcy i objaśnili jakie techniki sprzedaży wykorzystują do „naciągania” potencjalnych kupców.

Inauguracja „Dnia Seniora” to tak naprawdę zapowiedź wydarzeń, które odbywają się w październiku w całej Polsce. Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, przekazanie informacji z zakresu bezpieczeństwa i aktywizacja osób starszych. Na zainteresowanych będą czekać nie tylko różnego rodzaje prelekcje, wykłady i warsztaty, ale także atrakcje i wydarzenia, podczas których seniorzy spędzą aktywnie czas. Szczegółowy harmonogram wydarzeń znajduje się na stronie www.zus.pl/senior.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Powrót na górę strony
Polska Policja