Kontakt - Policja.pl

Policja.pl

Dyrektor
Z-ca Dyrektora

Sekretariat
tel. (22) 60-122-05,
fax. (22) 60-134-97,
e-mail: bprew@policja.gov.pl

Wydział Prewencji
Naczelnik
Z-ca Naczelnika
Sekretariat
tel. (22) 60-151-52,
fax. (22) 60-151-57,
e-mail: wp.bprew@policja.gov.pl

Wydział Konwojowy
Naczelnik

Sekretariat
tel. (22) 60-133-98,
fax. (22) 60-127-76,
e-mail: wk.bprew@policja.gov.pl

Wydział Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi
Naczelnik

Sekretariat
tel. (22) 60-120-08,
fax. (22) 60-142-20,
e-mail: sufo.bprew@policja.gov.pl

Wydział Postępowań Administracyjnych
Naczelnik

tel. (22) 60-133-60
fax. (22) 60-121-19
e-mail: wpa.bprew@policja.gov.pl

Wydział Profilaktyki Społecznej
Sekretariat

tel. (22) 60-114-29
fax: (22) 60-114-61

e-mail: wps.bprew@policja.gov.pl

Sekcja Ogólna
tel. (22) 60-138-38
fax (22) 60-126-83
e-mail: bprew@policja.gov.pl

Kancelaria
tel. (22) 60-130-73

 


 

Powrót na górę strony
Polska Policja