Szkolenia: - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji - Policja.pl

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

Strona główna Struktura BMWP Dane kontaktowe Zadania
Aktualności Szkolenia Oferty pracy Linki
       

Szkolenia:

Data publikacji 19.02.2018

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu przetwarzania danych osobowych pasażerów

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu przetwarzania danych osobowych pasażerów, pn. „Passenger Name Record (PNR) – data analysis”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 5 – 7 marca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci organów ścigania oraz analitycy danych pasażerów (Passenger Name Record). Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy na temat przetwarzania danych PNR oraz wymianę wspólnych doświadczeń w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 11 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.


Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu prowadzenia śledztw dotyczących terroryzmu oraz CBRN

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu prowadzenia śledztw dotyczących terroryzmu oraz CBRN, pn. „Forensic investigation in CBRN contaminated environment/terrorist attack”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 26 lutego – 1 marca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą specjaliści oraz śledczy w zakresie ekspertyzy sądowej (funkcjonariusze raportujący, a także eksperci laboratoryjni oraz pracujący na miejscu popełnienia przestępstwa) w szczególności zajmujący się przestępstwami o charakterze terrorystycznym, specjaliści w zakresie CBRN, a także funkcjonariusze reagujący w pierwszej kolejności na tego typu działania. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 11 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BOA KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.


Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu wywiadu źródeł jawnych, tzw. białego wywiadu kryminalnego

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu wywiadu źródeł jawnych, tzw. białego wywiadu kryminalnego – „Open source intelligence (OSINT) and IT solutions”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 4 – 8 marca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci - funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze (śledztwa/dochodzenia) oraz realizujący zadania w ramach wywiadu i analizy kryminalnej w tym zakresie. Celem przedsięwzięcia będzie m. in. poszerzenie wiedzy, w tym praktycznych jej aspektów, technicznych możliwości wykorzystania otwartych źródeł w prowadzeniu wywiadu, a także informacji dostępnych w internecie dla późniejszych działań. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 21 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, BWiIK KGP, CBŚP oraz CLKP nie będą uwzględniane.


Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu zwalczania terroryzmu oraz jego finansowania

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu zwalczania terroryzmu oraz jego finansowania. Szkolenie odbędzie się w Holandii (Apeldoorn) w dniach 25  – 29 marca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowania prawa w zakresie wykrywania oraz zwalczania aktualnych zagrożeń terrorystycznych, a także aspektów finansowych tego procederu. Szkolenie skierowane jest do: prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy patroli prewencyjnych oraz jednostek specjalnych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Prewencji KGP, Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 23 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BP KGP, BOA KGP, oraz CBŚP nie będą uwzględniane.


Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości – „Cybercrime Threats and Trends”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 19 – 22 marca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci/śledczy w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości, zwłaszcza w kontekście wypracowywania technik reagowania na obecne oraz nowe zagrożenia. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 25 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, BWiIK KGP, CBŚP oraz CLKP nie będą uwzględniane.


Projekty Szkoleniowe SIRENE

 

[więcej]
 

 

 

         

 

Powrót na górę strony