Szkolenia: - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji - Policja.pl

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

Strona główna Struktura BMWP Dane kontaktowe Zadania
Aktualności Szkolenia Oferty pracy Linki
       

Szkolenia:

Data publikacji 19.02.2018

Informujemy o możliwości udziału w webinarze „Transmitowanie na żywo wykorzystywania seksualnego dzieci on-line – aspekty strategiczne i dochodzeniowo-śledcze”, który odbędzie się 9 października br. o godz. 10.00

On behalf of European Union Agency for Law Enforcement Training, it is our pleasure to invite you for the forthcoming webinar  49/2018 'Live distant child abuse – investigative and strategic considerations' on Tuesday, 9 October at 10:00 CEST
Date: 09 October 2018
Time: 10:00 – 11:30 CEST
Topic: Child sexual exploitation
Register here
Webinar attendance certificates are available through CEPOL’s LMS and only if the webinar registration has been done with the email address used for the CEPOL eNet account.
 
OBJECTIVES
The  webinar will provide information about the live distant child sexual abuse phenomenon (CSE online) and exploring common possibilities for further investigation.
 
TARGET GROUP
Law enforcement officer involved in CSE investigations.
 
PROGRAMME
1. Welcome and Housekeeping rules by CEPOL
2. Investigative  and strategic considerations, by Anton Toni Klančnik, EUROPOL - EC3, Specialist in AP Twins
3. Questions & Answers
4. Closure & Evaluation
 
Approximate duration: 90 mins
Moderator: Simona Ibba, CEPOL


Informujemy o możliwości udziału w webinarze "Relacje służb bezpieczeństwa z mniejszościami seksualnymi”, który odbędzie się 11 października br. o godz. 10.00

On behalf of European Union Agency for Law Enforcement Training, it is our pleasure to invite you for the forthcoming webinar  99/2018 'LGBT and Law Enforcement' on Thursday, 11 October at 10:00 CEST
Date: 11 October 2018
Time: 10:00 – 11:30 CEST
Topic: LGTB
Register here
Webinar attendance certificates are available through CEPOL’s LMS and only if the webinar registration has been done with the email address used for the CEPOL eNet account.
 
OBJECTIVES
This webinar aims at discussing how police can better address violence and discrimination experienced by lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons.
 
TARGET GROUP
Law enforcement officers, judicial authorities and EU JHA Agencies.
 
PROGRAMME
1. Welcome and Housekeeping rules by CEPOL
2. Legislative situation regarding LGBTI rights and case-law developments, by Patrycja Pogodzinska, Legal Research Officer, FRA
3. Case studies on how to deal with homophobic hate speech /hate crime, by Jacek Mazurczak, Expert in combating hate speech and hate crime, Poland
4. Questions & Answers
5. Closure & Evaluation
 
Approximate duration: 90 mins
Moderator: Simona Ibba, CEPOL


Informujemy o możliwości udziału w webinarze „Nielegalne rynki – platformy oszustw w e-handlu”, który odbędzie się 16 października br. o godz. 14.00
On behalf of European Union Agency for Law Enforcement Training, it is our pleasure to invite you for the forthcoming webinar  52/2018 'Illicit markets – platform for e-commerce fraud on Tuesday, 16 October at 14:00 CEST
Date: 16 October 2018
Time: 14:00 – 15:30 CEST
Topic: Non-cash payment fraud
Register here
Webinar attendance certificates are available through CEPOL’s LMS and only if the webinar registration has been done with the email address used for the CEPOL eNet account.
 
OBJECTIVES
The aim of this webinar is to give an overview about illegal website, where illicit markets take place, identifying their malicious actors, and how to investigate this underground Cyber domains.
 
TARGET GROUP
Law enforcement officials interested in cybercrime
 
PROGRAMME
1. Welcome and Housekeeping rules by CEPOL
2. Presentation by Tero Toivonen, Seconded National Expert against CNP Fraud, EUROPOL
3. Questions & Answers
4. Closure & Evaluation
 
Approximate duration: 90 mins
Moderator: Simona Ibba, CEPOL


Informujemy o możliwości udziału w webinarze „Nielegalna produkcja narkotyków”, który odbędzie się 22 października br. o godz. 10.00

On behalf of European Union Agency for Law Enforcement Training, it is our pleasure to invite you for the forthcoming webinar 8/2018 ‘Illegal cigarette manufacturing’ on Monday, 22 October at 10:00 CEST

Date: 22 October 2018
Time: 10:00 – 12:00 CEST
Topic: Excise fraud
Register here
Webinar attendance certificates are available through CEPOL’s LMS and only if the webinar registration has been done with the email address used for the CEPOL eNet account.
 
OBJECTIVES
In the past illicit cigarette manufacturing had been viewed as a criminal phenomenon that only countries outside the European Union could suffer from. While there were isolated detections of illegal factories in the Member States before this issue was far from being widespread and had no significant impact on the tobacco market which was hurt by the massive amount of original cigarettes smuggled from Eastern Europe, counterfeit products arriving from the Far-East via sea in containers and the intra-community contraband from low tax countries to high tax ones. During the last couple of years the situation had dramatically changed. While we still face the old challenges of smuggling we also need to counter the growing phenomenon of illegal cigarette manufacturing. Polish colleagues have detected 30-40 factories per year in their country but underground production sites have been found and raided from Bulgaria to the UK throughout the territory of the community. Organised crime groups set up factories in isolated warehouses often using brand-new machinery with high production capacity and earn the return on their criminal investment in barely a month. In order to conceal the illegal activity perpetrators set up cover enterprises, bring workers often from abroad and keep them isolated while `export` and distribute the products in foreign black markets. Organised crime groups specialised in this crime are highly resourceful and international.
 
This training event targets to describe the current criminal patterns of illegal cigarette manufacturing and the related practical intelligence collection and investigative methods through the demonstration of cases from Poland and Austria. Issues on international cooperation, planning and conduction of raids will be discussed as well as ideas on innovative steps tackling this form of excise fraud.
 
TARGET GROUP
Law enforcement officers detecting and investigating excise crimes, particularly tobacco fraud. Police, customs and judiciary officers are all welcome.
 
PROGRAMME
1. Welcome and Housekeeping rules by CEPOL
2. Illegal cigarette manufacturing – Michal Zalewski, Central Investigation Bureau of Police, Poland
3. Illicit factories in Austria - Johannes Strebl, Customs Investigation, Austria
4. Questions & Answers
5. Closure & Evaluation
 
Approximate duration: 90 mins
Moderator: Gabor Bota/Simona Ibba, CEPOL


Szkolenie CEPOLu dla ekspertów i funkcjonariuszy organów ścigania- osób reagujących na przestępstwa informatyczne

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów i funkcjonariuszy organów ścigania, a mianowicie osób reagujących na przestępstwa informatyczne pn. „First Responders and Cyber Forensics”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 28 – 30 listopada 2018 r.

Grupę   docelową   ww.  przedsięwzięcia stanowić będą eksperci reagujący na przestępstwa informatyczne. Głównym celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności informatyki komputerowej dotyczącej ujawniania i badania śladów cyberprzestępczości. Dodatkowym założeniem kursu jest wzmocnienie współpracy i ujednolicenie procedur dotyczących egzekwowania  prawa  podczas  interwencji  na  miejscu  przestępstwa  w  przypadku  cyberataku i nauka zabezpieczenia dowodów elektronicznych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 8 października 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.


Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania korupcji

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania korupcji „Financial investigation into corruption around allocation of EU funding”. Szkolenie odbędzie się w Słowenii (Ljubljana) w dniach 12 – 16 listopada 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele organów ścigania z doświadczeniem operacyjnym w prowadzeniu śledztw oraz przeciwdziałaniu korupcji, jak również oszustw dotyczących funduszy UE. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 3 kandydatów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 11 października 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.


Projekty Szkoleniowe SIRENE

 

[więcej]
 

 

 

         

 

Powrót na górę strony