Szkolenia: - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji - Policja.pl

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

Strona główna Struktura BMWP Dane kontaktowe Zadania
Aktualności Szkolenia Oferty pracy Linki
       

Szkolenia:

Data publikacji 19.02.2018

Informujemy o możliwości udziału w webinarze pt. „Fałszowanie dokumentów: Podrabianie zagranicznych dokumentów hodowli zwierząt”
On behalf of European Union Agency for Law Enforcement Training, it is our pleasure to invite you for the forthcoming webinar 61/2018 'Document fraud: Foreign breeder documents', which will take place on Wednesday, 25 July at 10:00 CEST.
Date: 25 July 2018
Time: 10:00 – 11:30 CEST
Topic: Document fraud
Register here
Webinar attendance certificates are available through CEPOL’s LMS and only if the webinar registration has been done with the email address used for the CEPOL eNet account.
 
OBJECTIVES
To understand the importance of breeder documents, challenges related to breeder documents and need for standardisation.
To became familiar with the fraud typology and possible examination methods.
 
TARGET GROUP
Law enforcement practitioners in false documents and forensic experts and document examiners from police, border police and forensic laboratories.
 
PROGRAMME
1. Welcome and Housekeeping rules by CEPOL
2. Foreign breeder documents, by Didier Godard, National Police, FR:
Introduction:
•    What’s a breeder document
•    Why we might have to deal with breeder documents
Challenges related to breeder documents
•    Standardisation
•    Conservation
•    Data base
•    Countries cooperation
•    Training
Examination method
•    Documentary check
•    Formalism check
•    Coherence check
•    Focussed check
3. Questions & Answers
4. Closure & Evaluation
 
Approximate duration: 90 mins
Moderator: Simona Ibba, CEPOL


Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki dotyczącej broni palnej na poziomie narodowym

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki dotyczącej broni palnej na poziomie narodowym – „FIREARMS – Strategic Aspects inside and with impact on EU”. Szkolenie odbędzie się w Portugalii (Lizbona) w dniach 1 – 4  października 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci (starsi oficerowie) organów ścigania biorących udział w procesie decyzyjnym w zakresie formułowania polityki dotyczącej broni palnej na poziomie narodowym. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 27 lipca 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.


Projekty Szkoleniowe SIRENE

[więcej]
 

 

         

 

Powrót na górę strony