Projekt szkoleniowy dla Mołdawii - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt szkoleniowy dla Mołdawii

Data publikacji 06.10.2014

Od 22 września do 2 października 2014 r. w Szkole Policji w Pile przebywała 10 osobowa grupa funkcjonariuszy organów ścigania Republiki Mołdawii, uczestnicząca w szkoleniu: „Zaawansowane metody zarządzania informacjami, stosowane w ramach europejskich standardów wywiadu kryminalnego, struktura wywiadu kryminalnego w polskiej Policji”, zorganizowanym przez Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Szkołę Policji w Pile.

10 dniowe szkolenie było częścią kompleksowego projektu Policji polskiej „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości”  finansowanego w ramach Oficjalnej Współpracy Rozwojowej.

Obecny komponent jest kontynuacją przedsięwzięć prowadzonych przez Biuro Służby Kryminalnej KGP, a wcześniej przez Biuro Wywiadu Kryminalnego w latach 2012 oraz 2013, prowadzonych pod wspólną nazwą „Analiza Kryminalna”.

Dotychczasowe działania ukierunkowane były na przeszkolenie przedstawicieli organów egzekwowania prawa Republiki Mołdawii w zakresie metod, zasad stosowania i opracowywania analizy kryminalnej, funkcjonowania policyjnych baz danych oraz zarządzania informacją. W ramach dotychczasowych działań przedstawiciele organów ścigania republiki Mołdawii zostali zapoznani z podstawowymi zasadami, metodami i technikami stosowanymi w ramach analizy kryminalnej, będącej jedną z nowoczesnych metod wywiadu kryminalnego.

Zakończone właśnie szkolenie miało na celu rozszerzenie wiedzy naszych partnerów na cały obszar, związany z przetwarzaniem informacji. Wykłady objęły zagadnienia dotyczące baz danych w ujęciu szerszym niż dotychczas, elementy analizy strategicznej oraz współpracę z osobowymi źródłami informacji.

Nasi goście uzyskali również informacje nt podstawowych elementów systemu edukacji polskiej Policji ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia służby kryminalnej. Pobyt w Szkole był okazją do bezpośredniego zapoznania się z warunkami, w jakich uczą się polscy policjanci.  

Szkolenie prowadzone było w formie wykładów oraz warsztatów i ćwiczeń. Zajęcia prowadzili wykładowcy Szkoły oraz eksperci z Biura Służby Kryminalnej KGP. Przedsięwzięcie były również okazją do dyskusji oraz wymiany opinii i doświadczeń. W sobotę złożyliśmy wizytę w Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz w Komendzie Miejskiej w Poznaniu. Mołdawscy gościa zostali bardzo ciepło przyjęci przez kierownictwo tych jednostek organizacyjnych. Największe wrażanie zrobił na nich system monitoringu oraz kierowania i koordynacji działaniami zabezpieczającymi w trakcie imprez masowych.   

Wizyta w pilskiej Szkole stała się również okazją do pokazania naszym gościom regionu, w którym przebywali. W wolnym czasie byliśmy w Poznaniu oraz w skansenie w Osieku.

Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez jego uczestników. Mołdawscy partnerzy wskazywali, że wiedza, którą w jego trakcie uzyskali, zostanie przez nich wykorzystana w trakcie budowy nowoczesnych i demokratycznych struktur ochrony porządku i zwalczania przestępczości w Mołdawii. Wyrażali duże zainteresowanie kontynuacją tego rodzaju współpracy z polską Policją, również w zakresie innych zagadnień. Podkreślali także zaskoczenie i zadowolenie z powodu zaangażowania i gościnności polskich partnerów.

Dla Szkoły Policji w Pile oraz Biura Służby Kryminalnej KGP to kolejny wspólny, zakończony powodzeniem projekt.

 

 

 

 

 

mł. insp. Maria Halczyj-Siwecka

Naczelnik Wydziału Ogólnego BSK KGP
Lider Komponentu BSK KGP oraz SP w Pile.

Powrót na górę strony
Polska Policja