Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

KONFERENCJA KRAJOWA „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, Wrocław, 8-10 października 2014 r.

Data publikacji 17.10.2014

W dniach 8-10 października br. we Wrocławiu odbyła się kolejna konferencja krajowa pt.: „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, realizowana w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W konferencji zorganizowanej przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Straży Granicznej, Fundacji ITAKA, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz jednostek terenowych Policji.

Przedstawiciele Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji zaprezentowali problematykę dotyczącą zaginięć małoletnich w zakresie prawnych i praktycznych aspektów poszukiwań, procedury stosowane w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz przebieg procesu migracji wpisów dotyczących osób zaginionych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji do Systemu Informacyjnego Schengen II generacji (SIS II).

Podczas konferencji omówiono również kwestie dotyczące m.in. identyfikacji zaginionych, w tym rolę bazy DNA. Omówiono  zagadnienia współpracy Zespołów Poszukiwań Celowych Wydziałów Kryminalnych KWP/KSP w ramach ENFAST. W trakcie spotkania poruszono także problem porwań rodzicielskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych, w tym przepisów Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, służącej jako podstawa prawna do ustalenia miejsca pobytu dziecka. Wskazano także  na nową funkcjonalność w SIS II  tzw. „linkowanie” wpisów.

Konferencja miała na celu zapoznanie uczestników z całym przebiegiem procesu poszukiwań prowadzonych z wykorzystaniem różnych kanałów i metod. Stanowiła również okazję do wymiany doświadczeń między przedstawicielami organów i służb krajowych w zakresie problematyki zaginięć osób.

Powrót na górę strony
Polska Policja