Odprawa pionu narkotykowego – Poznań 2014 - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa pionu narkotykowego – Poznań 2014

Data publikacji 20.10.2014

Odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Biura Śledczego oraz Biura Służby Kryminalnej KGP z Naczelnikami Wydziałów do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządów CBŚ oraz Naczelnikami komórek właściwych do zwalczania przestępczości narkotykowej KWP/KSP.

     W dniach od 29 września do 1 października 2014 roku w Poznaniu odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Biura Śledczego reprezentowanego przez nadinsp. Igora PARFIENIUKA i podinsp. Rafała DERLATKĘ oraz Biura Służby Kryminalnej reprezentowanego przez insp. Tomasza JÓZEFIAKA z Naczelnikami Wydziałów do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządów CBŚ oraz Naczelnikami komórek właściwych do zwalczania przestępczości narkotykowej KWP/KSP.

     Podczas odprawy omówione i podsumowane zostały efekty zwalczania przestępczości narkotykowej przez poszczególne garnizony Policji za okres od stycznia do sierpnia 2014 roku w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2013.

     Dodatkowo podczas odprawy omówiona została taktyka i technika wykonywania czynności w ramach wybranych metod pracy operacyjnej ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej. Ponadto przedstawiciel CLKP w trakcie swojej prezentacji przybliżył uczestnikom problematykę nowych substancji psychoaktywnych.

Powrót na górę strony
Polska Policja