Jurata 2014 - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Jurata 2014

Data publikacji 20.10.2014

Od 30 września do 3 października 2014 roku w Juracie odbyło się szkolenie dotyczące problematyki poszukiwań. Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. Wzięło w nim udział 45 funkcjonariuszy z Biura Służby Kryminalnej, Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji.

     W trakcie szkolenia poruszono problematykę:

  • prowadzonych przez Policję poszukiwań osób w stosunku do których organy wymiaru sprawiedliwości wydały listy gończe - podsumowano realizację zadań związanych z poszukiwaniami procesowymi osób w okresie trzech kwartałów 2014 roku oraz ustalono prognozy mierników kończących okres sprawozdawczy;
  • zmian przepisów Kodeksu Postępowania Karnego w kontekście poszukiwań osób;
  • zmian w Ustawie o Policji w zakresie poszukiwań osób zaginionych;
  • wykorzystania w prowadzonych działaniach poszukiwawczych Mobilnego Centrum Poszukiwań Osób oraz Robokoptera, znajdujących się na wyposażeniu Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych funkcjonującego w strukturze Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji;
  • wykorzystania przy poszukiwaniach osób środków technicznego wsparcia operacyjnych zadań Policji;


W trakcie obrad przedstawiono również zakres i możliwości zastosowania analizy kryminalnej w prowadzonych sprawach poszukiwawczych oraz omówiono dynamikę oraz charakterystykę przestępczości dotyczącej oszustw metodą na tzw. „wnuczka”.

     W szkoleniu uczestniczył Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Tomasz Józefiak. Wśród prelegentów byli między innymi Naczelnik Wydziału Kryminalnego BSK KGP nadkom. Marcin Michta oraz Naczelnik Wydziału Analizy Kryminalnej BSK KGP, nadkom. Robert Malinowski.


sporz. Zacharewicz Paweł WK BSK KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja