Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

VI edycja seminarium szkoleniowego pt. „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”

Data publikacji 28.10.2014

W dniach 16-17 października 2014 r. w Wyższej Szkole Policji odbyła się VI edycja seminarium szkoleniowego pt. „Współpraca Policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania  przestępczości ubezpieczeniowej”

Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Służby Kryminalnej KGP, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz Polska Izba Ubezpieczeń.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą jednostek terenowych Policji szczebla wojewódzkiego oraz komend powiatowych i miejskich, Centralnego Biura Śledczego Policji, sektora ubezpieczeniowego – zakładów ubezpieczeniowych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń, Prokuratury Generalnej, Związku Banków Polskich.

Prelegentami byli przedstawiciele środowisk akademickich (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), zakładów ubezpieczeniowych (PZU SA/PZU Życie SA, TUiR/TUnŻ Warta S.A, Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA, TUnŻ Cardif Polska S.A.) międzynarodowej firmy audytowej Deloitte, Prokuratury Generalnej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie i Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

Głównym celem seminarium było przede wszystkim podniesienie skuteczności i jakości współpracy organów ścigania i firm ubezpieczeniowych w zakresie zwalczania, ujawniania i zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce.

Tegoroczną edycję seminarium zdominował temat wyłudzeń odszkodowań z tytułu ubezpieczeń osób fizycznych na życie i zdrowie. Trenerzy podczas swoich wystąpień zwracali szczególną uwagę na wzrastające zjawisko wyłudzeń z przedmiotowego obszaru, posiłkując się szeregiem przykładów takich jak: fikcyjna śmierć ubezpieczonego, celowe uszkodzenia ciała przez np. odjęcie członków po drastyczne przykłady podpalenia przez stronę umowy ubezpieczenia domu w którym przebywali jego członkowie rodziny. 

Na  seminarium nie zabrakło również panelu poświęconego nowym trendom i zagrożeniom, które pojawiły się w obszarze przestępczości ubezpieczeniowej, w tym zjawiska cyberprzestępczości w działalności zakładów ubezpieczeniowych oraz działalności zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw w obszarze wyłudzeń odszkodowań z polis komunikacyjnych czy inwestycyjnych. Ponadto, w toku przedstawionych  wystąpień poruszono także kwestie planowanych zmian w kodeksie postępowania karnego i roli zakładów ubezpieczeń jako pokrzywdzonych.

Powrót na górę strony
Polska Policja