KSIP – WARSZTATY SZKOLENIOWE - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

KSIP – WARSZTATY SZKOLENIOWE

W dniach 24-26.09.2014 r. w Szklarskiej Porębie oraz w dniach 21-24.10.2014 r. w Juracie odbyły się warsztaty szkoleniowe z zakresu przetwarzania danych w zbiorach Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP). W szkoleniu uczestniczyło łącznie 159 przedstawicieli komend rejonowych, powiatowych i miejskich Policji, przedstawicieli wydziałów terenowych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz ośrodków szkolenia Policji i szkół Policji.

Celem warsztatów było przekazanie informacji o nowych rozwiązaniach teleinformatycznych w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych, wskazanie najczęściej popełnianych błędów przez użytkowników KSIP w celu ich eliminacji oraz wskazanie możliwości uzyskiwania informacji o osobach z systemów pozapolicyjnych.

Ważnym elementem warsztatów było również zebranie od uczestników propozycji rozwiązań, których wprowadzenie ułatwiłoby pracę użytkownikom KSIP.

Powrót na górę strony
Polska Policja