Odprawa pionu kryminalnego - Poznań 2014 - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 30.10.2014

Odprawa służbowa kierownictwa Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z Naczelnikami Wydziałów Dochodzeniowo-Śledczych i Kryminalnych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji.

W dniach 27 – 29 października 2014 roku w Poznaniu odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z Naczelnikami/Zastępcami Wydziałów Dochodzeniowo-Śledczych i Kryminalnych komend z wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji.


W szkoleniu uczestniczył Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Tomasz JÓZEFIAK, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław RZYMKOWSKI. Prelegentami byli: Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego BSK KGP kom. Michał BIAŁĘCKI, Naczelnik Wydziału Kryminalnego BSK KGP nadkom. Marcin MICHTA, Naczelnik Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia BSK KGP mł. insp. Rafał WOŹNIAK, Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile mł. insp. Marzena BRZOZOWSKA, Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Maria WALCZUK, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotr TROJANOWSKI, insp. w st. spocz. Roman WOJTUSZEK.


Podczas odprawy dokonano oceny pracy służby kryminalnej za okres 9 miesięcy 2014 roku. Ponadto omówiono:

 • stan przygotowań służby kryminalnej do wykonywania zadań i czynności
 • w postępowaniach przygotowawczych po uwzględnieniu zmian w procedurze karnej wchodzącej w 2015 roku,
 • stan prac związanych z wdrożeniem aplikacji komputerowej „Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych”,
 • nowe regulacje i inicjatywy podejmowane na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • zmiany w strukturze organizacyjnej BSK KGP i jej wpływ na współpracę wydziałów dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych komend wojewódzkich/Stołecznej Policji.


Dodatkowo podczas odprawy Naczelnicy Wydziałów Dochodzeniowo-Śledczych
i Kryminalnych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji omówili:

 • aktualne struktury organizacyjne swoich pionów w garnizonie,
 • sprawy prowadzone lub zakończone uwzględniając duży ciężar gatunkowy,
 • współpracę z prokuraturą (aspekty pozytywne i negatywne),
 • miernik dotyczący poszukiwań osób,
 • zabójstwa, w tym niewykryte,
 • koordynację działań na szczeblu komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji w zakresie zwalczania przestępczości na tzw. „wnuczka”.
Powrót na górę strony
Polska Policja