Szkolenie „Przestępczość celno – akcyzowa” - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie „Przestępczość celno – akcyzowa”

Data publikacji 03.12.2014

     W dniu 2 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyło się szkolenie zatytułowane  „Przestępczość celno – akcyzowa”. Było to pierwsze z cyklu szkoleń zorganizowanych przez Wydział Zwalczania Przestępczości Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów we współpracy z Wydziałem Analizy Kryminalnej Biura Służby Kryminalnej KGP. Przedsięwzięcie to będące skutkiem kilkuletniej współpracy Wydziału Analizy Kryminalnej BSK KGP ze Służbą Celną skierowane było do kadry kierowniczej nadzorującej analizę kryminalną.

     W spotkaniu obok przedstawicieli Służby Celnej udział wzięli naczelnicy Wydziałów Wywiadu Kryminalnego komend wojewódzkich oraz kierownicy i osoby bezpośrednio nadzorujące pracę analityków kryminalnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Spotkanie miało na celu przedstawienie problematyki przestępczości celno-akcyzowej oraz zaprezentowanie posiadanych przez Służbę Celną baz danych i systemów, z których dane mogą być przydatne w pracy Policji.

      Prelegenci ze Służby Celnej przedstawili krótką informację dotyczącą baz danych oraz systemów użytkowanych przez Służbę Celną oraz organy podatkowe. Zapoznali uczestników z mechanizmami oszustw podatkowych na przykładzie „karuzeli VAT” oraz przybliżyli tematykę nieprawidłowości w obrocie towarami objętymi podatkiem akcyzowym. Szkolenia z tego cyklu będą kontynuowane a grupą docelową będą analitycy kryminalni z komend wojewódzkich i CBŚP.

Powrót na górę strony
Polska Policja