I Seminarium analityków kryminalnych Służby Celnej - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

I Seminarium analityków kryminalnych Służby Celnej

W dniach 21-22 grudnia 2014 r. w Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Otwocku odbyło się I Seminarium analityków kryminalnych Służby Celnej. W seminarium zorganizowanym przez Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów nadzorujący pracę analityków w Służbie Celnej uczestniczyli przedstawiciele Izb Celnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Policji – Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Biura insp. Andrzeja Napertego oraz Naczelnika Wydziału Analizy Kryminalnej nadkom. Roberta Malinowskiego.

Na seminarium poruszana była problematyka realizacji procesu wdrażania analizy kryminalnej w Służbie Celnej oraz plany w tym obszarze na rok 2015, zaprezentowano wykorzystanie analizy kryminalnej w oparciu o narzędzie analityczne IBM I2, omówiono instrukcję stosowania analizy kryminalnej w Służbie Celnej, przedstawiono bazy danych, które mogą być wykorzystywane w analizie kryminalnej jak również omówiono psychospołeczne aspekty funkcjonowania stanowisk analizy kryminalnej. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie wraz z Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji czynnie uczestniczyła w procesie tworzenia struktur analizy kryminalnej w Służbie Celnej udzielając wsparcia merytorycznego w szczególności w zakresie szkoleń dla analityków Służby Celnej jak również wskazania narzędzi niezbędnych do realizacji zadań analitycznych. Prowadzący seminarium wyrazili podziękowanie dla Policji, której doświadczenia, przeprowadzony proces szkoleniowy jak również wymiana informacji w przedmiotowym zakresie w znacznym stopniu ułatwiły wdrożenie struktur analizy kryminalnej w Służbie Celnej.

Powrót na górę strony
Polska Policja