Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Kryminalnych oraz naczelników Zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji

W dniach 15 – 16 grudnia 2015 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się odprawa służbowa Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji ds. Kryminalnych oraz naczelników Zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji.

Obradom przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji ds. Kryminalnych, nadinsp. Mirosław Schossler. Uczestniczyli w niej Komendanci Centralnego Biura Śledczego Policji, Dyrektorzy Biura Służby Kryminalnej KGP, Komendant Szkoły Policji w Pile, przedstawiciele kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Łączności i Informatyki KGP oraz przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W trakcie odprawy podsumowano realizację zadań przez służbę kryminalną w ciągu 11 miesięcy 2014 roku. Omówiono między innymi funkcjonowanie Centralnego Biura Śledczego Policji po jego wydzieleniu ze struktury Komendy Głównej Policji w kontekście współpracy z komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, podsumowano szkolenia służby kryminalnej oraz dokonano oceny pracy laboratoriów kryminalistycznych.

W pierwszym dniu odprawy z jej uczestnikami spotkała się Zastępca Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska, która przedstawiła informacje nt. współpracy prokuratury z Policją.

Powrót na górę strony
Polska Policja