Odprawa w Pile - 20 – 22 stycznia 2015 - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 23.01.2015

Odprawa służbowa kadry kierowniczej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z naczelnikami odpowiedzialnymi za pracę procesową oraz z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich/Stołecznej Policji

W dniach 20 – 22 stycznia 2015 roku w Pile-Płotkach odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z naczelnikami odpowiedzialnymi za pracę procesową oraz z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich/Stołecznej Policji.

W odprawie uczestniczyli: Dyrektor Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Mariusz WIATR, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr Waldemar KRAWCZYK, Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Andrzej NAPERTY, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Piotr GACA, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego BSK KGP kom. Michał BIAŁĘCKI oraz naczelnicy odpowiedzialni za pracę procesową i naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich/Stołecznej Policji.

Podczas odprawy dokonano oceny stanu przygotowań Policji do zmian w procedurze karnej wynikających z ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto omówiono:

  • współpracę pomiędzy komórkami dochodzeniowo-śledczymi, a laboratoriami kryminalistycznymi,
  • wykorzystanie policyjnych i pozapolicyjnych baz danych wspomagających służbę kryminalną,
  • zakres działania policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, w tym wykonawstwo badań kryminalistycznych w aspekcie zmian w procedurze karnej,
  • doskonalenie zawodowe służby kryminalnej realizowane przez Szkołę Policji w Pile w 2015 r.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja