ODPRAWA SŁUŻBOWA PIONU KRYMINALNEGO W OBSZARZE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

ODPRAWA SŁUŻBOWA PIONU KRYMINALNEGO W OBSZARZE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ

Data publikacji 05.11.2015

W dniach 28-30.10.2015 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębe k/Warszawy odbyła się odprawa naczelników wydziałów do walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich/Stołecznej Policji.

W odprawie ze strony Komendy Głównej Policji uczestniczyli Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, mł. insp. Krzysztof Kot oraz p. o. Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, kom. Paweł Wróbel, natomiast ze strony komend wojewódzkich/Komendy Stołecznej Policji naczelnicy, zastępcy i funkcjonariusze wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą.

W spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Systemu Kontroli w Departamencie Koordynacji Wdrażania Funduszy UE Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  Andrzej Kurkiewicz, Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości w Departamencie Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów mł. insp. Marek Multan, p. o. Naczelnika w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinasowanych z UE Urzędu Zamówień Publicznych Karol Kacprzak, Inspektorzy Kontroli Skarbowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie Radosław Borowski oraz Dariusz Malinowski.

Założenia programowe odprawy w całości związane były z nowymi priorytetami Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej, które kładą główny nacisk na ochronę środków finansowych skarbu państwa tj. zwalczanie przestępczości akcyzowej, w obszarze podatku od towaru i usług VAT, zamówień publicznych oraz przestępczości związanej z działaniem na szkodę interesów finansowych Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Podczas odprawy wystąpienia zaprezentowali również zaproszeni goście. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju omówił m. in. podstawę prawną i proceduralną funkcjonującego w Polsce systemu kontroli, w ramach którego kontrolowane są projekty finansowane ze środków pochodzących z dotacji unijnych. Ponadto zaprezentował system instytucjonalny kontroli oraz tryb i plany kontrolne na lata 2014-2020. Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości w Departamencie Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów, który w swoim wystąpieniu poruszył m. in. temat roli i zadań służby celnej w zwalczaniu przestępczości tytoniowej oraz obowiązujących przepisów dotyczących wyrobów akcyzowych. Kolejnym tematem, który został przedstawiony uczestnikom odprawy były zagadnienia związane z nieprawidłowościami występującymi przy zamówieniach publicznych. Przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych omówił  kompetencje kontrolne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz najczęstsze błędy i nieprawidłowości występujące w stosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych. Zaproszeni inspektorzy z Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w swoim wystąpieniu wskazali niebezpieczeństwa związane z wyłudzaniem podatku od towarów i usług VAT w międzynarodowym obrocie artykułami elektronicznymi oraz potrzebę ścisłej współpracy organów ścigania z organami skarbowymi w tym zakresie.

Powrót na górę strony
Polska Policja