Sympozjum analityków kryminalnych w WSPol Szczytno 16-18.11.2015 r. - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum analityków kryminalnych w WSPol Szczytno 16-18.11.2015 r.

W dniach 16-18 listopada 2015 r. na terenie WSPol w Szczytnie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przestrzenne aspekty bezpieczeństwa oraz XIV Sympozjum analityków kryminalnych” zorganizowane przez Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Instytut Badań nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz firmę ESRI Polska.

W Konferencji i Sympozjum udział wzięło ponad 120 uczestników m.in. przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Prokuratury, Służby Celnej, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przedstawicieli firm: ESRI Polska, IBM, HP, MATIC, ELMARK Elektronika, SAS.

Integralną częścią Konferencji było XVI Sympozjum Analityków Kryminalnych, w którym wzięli udział wyłącznie  zaproszeni goście oraz analitycy kryminalni z jednostek terenowych Policji. Sympozjum stało się okazją do podsumowania 15 lat doświadczeń w praktycznym stosowaniu analizy kryminalnej w Policji oraz dyskusji na temat przyszłości analizy kryminalnej w Polsce.

Powrót na górę strony
Polska Policja