Odprawa szkoleniowa poświęcona możliwościom ustalania składników majątkowych - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa szkoleniowa poświęcona możliwościom ustalania składników majątkowych

Data publikacji 16.12.2015

W dniach 23-25 listopada 2015 roku w Dębem k/Warszawy odbyła się odprawa szkoleniowa Wydziału
ds. Odzyskiwania Mienia Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji poświęcona możliwościom ustalania składników majątkowych na terenie krajów UE, w tym także i Polski. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele Europolu,  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Straży Granicznej, Prokuratury Generalnej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz koordynatorzy ds. odzyskiwania mienia z Komend Wojewódzkich
i Stołecznej Policji.

Zorganizowane przez Wydział ds. Odzyskiwania Mienia BSK KGP szkolenie miało charakter wymiany doświadczeń przy ustalaniu składników majątkowych sprawców przestępstw, którzy wykorzystując nowoczesne metody działania lokują składniki na terenie różnych krajów, zarówno w Unii Europejskiej jak i poza nią.

Dzięki formie warsztatów uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat możliwości udziału Europolu w procesie analitycznym ustalania składników majątkowych oraz wykorzystania Międzynarodowej Pomocy Prawnej i możliwości zastosowania tego narzędzia do zajmowania mienia pochodzącego z przestępstwa ulokowanego za granicą.

Znaczną część spotkania zdominowała dyskusja dotycząca zmian w prawie karnym w aspekcie możliwości występowania Policji do prokuratury z wnioskiem o zabezpieczenie składników majątkowych. Omówiono między innymi kwestie dotyczące środków kompensacyjnych, obowiązku naprawienia szkody, nawiązki oraz zajęcia mienia w aspekcie środka karnego jakim jest przepadek.

Uczestnicy odprawy mieli okazję wymiany doświadczeń w zakresie ustalania i zajęcia składników majątkowych ze Strażą Graniczną na przykładzie zrealizowanych dotychczas spraw.

Na spotkaniu przeanalizowano także możliwości prawne oraz praktyczne zabezpieczania składników majątkowych jakimi są kryptowaluty na przykładzie Bitcoins.

Podczas odprawy podsumowano efekty pracy w obszarze zabezpieczeń majątkowych przez poszczególne garnizony Policji w 2015 roku. Przedstawiono kwestie dotyczące struktury zabezpieczeń majątkowych w ujęciu statystycznym, a także omówiono propozycje podniesienia efektywności działań Policji w zakresie ujawniania
i identyfikacji mienia związanego z przestępstwem i podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym lub karno-skarbowym. Wspólnie z koordynatorami ds. odzyskiwania mienia omówiono inicjatywy, które
w przyszłości pozwolą na zintensyfikowanie działań w obszarze ustalania i zajęcia składników majątkowych sprawców przestępstw.

 

Powrót na górę strony
Polska Policja