Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe na temat „Zwalczania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”

Data publikacji 17.12.2015

W dniach 28 – 30 października, 4 – 6 listopada oraz 9 – 11 grudnia 2015 r. Biuro Służby Kryminalnej KGP zorganizowało w Poznaniu warsztaty szkoleniowe na temat „Zwalczania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”.

Przedsięwzięcia szkoleniowe skierowane były do funkcjonariuszy służby kryminalnej szczebla KMP/KPP/KRP/KP, którzy mają kontakt z ofiarami przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

W warsztatach uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej KGP nadkom. Michał BIAŁĘCKI, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku mł. insp. Ewa PACHURA, Ekspert Sekcji Psychologów KWP w Poznaniu podinsp. Agnieszka JARZYŃSKA-DERBIS, Ekspert Sekcji Biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku nadkom. Anna RZECZYC oraz przedstawiciele Szkoły Policji w Pile.

Celem warsztatów szkoleniowych było podniesienie wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy służby kryminalnej zajmujących się zwalczaniem przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Wzrost kompetencji w zakresie wykonywanych czynności procesowych przyczyni się, nie tylko do umiejętnego zastosowania przepisów wynikających ze zmiany Kodeksu postępowania karnego, ale również do polepszenia jakości realizowania przez Policję uprawnień pokrzywdzonego.

Powrót na górę strony
Polska Policja