Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie nt. „Nowy proces karny – funkcjonowanie znowelizowanych przepisów w praktyce dochodzeniowo-śledczej”

Data publikacji 18.12.2015

W dniach 8 – 10 grudnia 2015 r. Biuro Służby Kryminalnej KGP wspólnie z Komendą Główną Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Komendą Główną Żandarmerii Wojskowej zorganizowało w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie szkolenie nt. „Nowy proces karny – funkcjonowanie znowelizowanych przepisów w praktyce dochodzeniowo-śledczej”.

Przedsięwzięcie było skierowane do naczelników wydziałów nadzorujących pracę dochodzeniowo-śledczą w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz do funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej odpowiadających za nadzór nad czynnościami procesowymi w poszczególnych służbach zgodnie z ich właściwością.

W odprawie uczestniczyli: Dyrektor Biura Służby Kryminalnej KGP insp. Mariusz WIATR, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Dariusz LUTYŃSKI, Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Grzegorz KASPRZYK, Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk dr hab. Piotr PŁONKA, prok. Ludwik HUZIOR i prok. Sebastian KĄCKI z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz sędzia Maciej Nawacki z Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Szkolenie miało na celu omówienie efektów pracy procesowej zarówno Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej po wejściu znowelizowanych przepisów procedury karnej oraz przedstawienie nowych wdrożonych rozwiązań, wpływających na pracę komórek dochodzeniowo-śledczych.

Powrót na górę strony
Polska Policja