Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe pn. „Zwalczanie przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych”.

Data publikacji 17.12.2015

W dniach 25-27 listopada 2015 r. oraz 14-16 grudnia 2015 r. w Hotelu „Olimpia” w Poznaniu odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. „Zwalczanie przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Biura Służby Kryminalnej KGP we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem ww. warsztatów szkoleniowych było doskonalenie umiejętności policjantów komórek dochodzeniowo-śledczych służby kryminalnej realizujących czynności w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych na tle nienawiści.

W warsztatach uczestniczyli: Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP - insp. Tomasz JÓZEFIAK, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego BSK KGP - nadkom. Michał BIAŁĘCKI oraz koordynator krajowy do zwalczania przestępstw z nienawiści – kom. Magdalena KROLL.

W charakterze prelegentów wystąpili: Sędzia Paweł KACZOR i Przemysław DOMAGAŁA z Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, Jacek MAZURCZAK i Jakub CYGAN przedstawiciele Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratorzy z prokuratur rejonowych okręgu poznańskiego: Monika RUTKOWSKA, Paweł MAT-MADAJCZAK, Michał PRAUZIŃSKI, Pełnomocnik Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Andrzej GIBADŁO,  Pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Gerard BAH, funkcjonariusze z Biura Służby Kryminalnej KGP oraz  przedstawiciele organizacji pozarządowych Pan Jacek PURSKI i Pan Witold KLAUS.

W ramach szkolenia przedstawiono analizę dogmatyczną czynów zabronionych wprost odnoszących się do przestępstw z nienawiści. Omówiono prawne aspekty zwalczania przestępstw popełnionych z pobudek rasistowskich i ksenofobicznych. Zapoznano uczestników szkolenia z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz regulacjami międzynarodowymi i konstytucyjnymi odnoszącymi się do mowy nienawiści i wolności słowa. 

Ponadto przybliżono problem symboliki faszystowskiej w przestrzeni publicznej, wielokulturowości oraz wpływu stereotypów i uprzedzeń na czynności służbowe. W sprawach dotyczących czynów zabronionych popełnionych za pomocą sieci Internet omawiano praktyczne aspekty czynności wykrywczych. Zapoznano uczestników z wykorzystaniem pracy operacyjnej w ujawnianiu i wykrywaniu przestępstw z nienawiści.

W trakcie praktycznych warsztatów funkcjonariusze uczestniczyli w oględzinach miejsca zdarzenia oraz ćwiczeniach dotyczących prawidłowej oceny prawno-karnej czynów zabronionych motywowanych nienawiścią.

Powrót na górę strony
Polska Policja