Bieżące informacje

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z naczelnikami odpowiedzialnymi za pracę procesową komend wojewódzkich/Stołecznej Policji

Data publikacji 24.03.2016

W dniach 15 – 17 marca 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Jawor” w Polańczyku odbyła się odprawa służbowa Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji z naczelnikami odpowiedzialnymi za pracę procesową komend wojewódzkich/Stołecznej Policji.

W odprawie uczestniczyli: Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP mł. insp. Krzysztof KOT, Szef Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Tomasz KAJZER, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego BSK KGP nadkom. Michał BIAŁĘCKI, naczelnicy odpowiedzialni za pracę procesową komend wojewódzkich/Stołecznej Policji oraz przedstawiciele: Departamentu Organizacji Pracy i Wizytacji Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Szkoły Policji w Pile, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Odprawa służbowa miała na celu omówienie propozycji zmian do:

  • zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym,
  • wytycznych nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

Ponadto w trakcie odprawy przekazano informacje dotyczące:

  • struktur organizacyjnych Prokuratury w kontekście nowej ustawy o Prokuraturze,
  • problematyki układania akt postępowania przygotowawczego,               
  • kierunków rozbudowy Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych,
  • archiwizowania akt postępowania przygotowawczego,
  • zasad postępowania w przypadku złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o przyznanie należności,
  • ogólnych zasad przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2016”.
Powrót na górę strony
Polska Policja