Bieżące informacje

Policja.pl

Warsztaty szkoleniowe połączone z odprawą służbową Naczelników Wydziałów Wywiadu Kryminalnego KWP i KSP organizowane przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji

W terminie 20-23 czerwca 2017 r. w Ośrodku LIMBA odbyły się warsztaty szkoleniowe połączone z odprawą służbową Naczelników Wydziałów Wywiadu Kryminalnego KWP i KSP organizowane przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Program odprawy obejmował między innymi przedstawienie zagadnień dot.: funkcjonowania Systemu Informacji Operacyjnych II - harmonogram prac budowy i wdrożenia, omówienie zagadnień związanych z najnowszymi funkcjonalnościami projektowanego systemu, wykorzystania analizy kryminalnej na tle analiz wykonywanych w kraju oraz jakość danych w KSIP, PSI, OBOZI i terminowość ich wprowadzania.

W odprawie wzięli udział również Dyrektor Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji – insp. Piotr Kamiński, Zastępca Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji – mł. insp. Waldemar Wołowiec, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji - nadkom. Paulina Filipowiak, Naczelnik Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji - nadkom. Mariusz Szustakiewicz oraz Naczelnik Wydziału Analizy Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji – nadkom. Daniel Jakubowski i Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Centralnego Biura Śledczego Policji - mł. insp. Adam Pytlarz.

W trakcie trwania warsztatów głos zabrała nadkom. Paulina Filipowiak - Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji – przedstawiając główne aspekty współpracy międzynarodowej oraz omówiła kanały wymiany informacji, wskazując możliwości międzynarodowej wymiany informacji przy wykorzystaniu dostępnych kanałów międzynarodowych takich jak Europol, Interpol czy SIRENE.

Następnie Naczelnik Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Mariusz Szustakiewicz, zaprezentował międzynarodowe kanały wymiany informacji – ich zakres, działalność oraz procedury. Ponadto przedstawił i omówił „Porażki i Sukcesy” współpracy międzynarodowej  na podstawie przykładów.

Powrót na górę strony
Polska Policja