Bieżące informacje

Policja.pl

Warsztaty szkoleniowe połączone z odprawą służbową dla Naczelników Wydziałów Wywiadu Kryminalnego Komend Wojewódzkich Policji / Komendy Stołecznej Policji.

Data publikacji 13.06.2018

Pod przewodnictwem kierownictwa Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji w dniach 5-8 czerwca 2018 roku odbyły się warsztaty szkoleniowe połączone z odprawą służbową dla Naczelników Wydziałów Wywiadu Kryminalnego Komend Wojewódzkich Policji / Komendy Stołecznej Policji.

Podczas odprawy omówiono między innymi zagadnienia dot.: funkcji "oficerów kierunkowych" do bezpośrednich kontaktów z WWK Komend Wojewódzkich Policji / Komendy Stołecznej Policji w zakresie analizy kryminalnej, wykorzystanie instytucji niejawnego nadzorowania przez jednostki terenowe Policji, ostatnie zmiany w zakresie zasad wprowadzania danych z art. 36 decyzji 533/2007; wykorzystanie danych VIS przez jednostki terenowe Policji (CPD), przykłady wykorzystania danych VIS w prowadzonych postępowaniach oraz ich wpływ na prowadzone czynności operacyjne; omówienie zasad i dobrych praktyk związanych z konsultacjami prowadzonymi z jednostkami terenowymi w przypadku realizacji prawa dostępu osób do danych osobowych wprowadzonych do SIS przez Policję.

W odprawie uczestniczyli wszyscy kierownicy komórek Wywiadu kryminalnego z Komend Wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Powrót na górę strony
Polska Policja