„XVII Sympozjum Analityków Kryminalnych Policji - 2018” - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

„XVII Sympozjum Analityków Kryminalnych Policji - 2018”

W dniach 5 – 7 września 2018 roku w Lublinie odbyło się „XVII Sympozjum Analityków Kryminalnych Policji 2018”, zorganizowane przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, którego tematem przewodnim były „Nowoczesne technologie jako narzędzia w analizie kryminalnej”.

Uczestnikami Sympozjum byli analitycy kryminalni z Komendy Głównej Policji,  Komend Wojewódzkich Policji, Zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji , Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz przedstawiciele pozostałych służb, takich jak: CBA, ABW, SWW, PSP, SOP ,SG oraz m.in. Ministerstwa Finansów i innych współpracujących w Policją instytucji.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli szansę zapoznać się z zaawansowanymi systemami oraz narzędziami analitycznymi stosowanymi i wdrażanymi przez m.in Centralne Biuro Antykorupcyjne, Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czy Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Dyskutowano o realizowanym przez Komendę Główną Policji projekcie, w ramach którego policyjni analitycy kryminalni zostali wyposażeni w oprogramowanie i sprzęt do wykonywania zaawansowanych analiz geoprzestrzennych , a także o planach dotyczących zakupu systemu analizy obrazów video. Ożywioną dyskusję wywołały również wystąpienia dotyczące: koncepcji zmian prawnych odnośnie funkcjonowania analizy kryminalnej w Policji oraz wniosków ze spotkań przedstawicieli Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji z analitykami kryminalnymi z Wydziałów Wywiadu Kryminalnego Komend Wojewódzkich i Stołecznej Policji.

Sympozjum było również okazją do rozstrzygnięcia pierwszej edycji konkursu na najlepszą analizę kryminalną. Zwycięzca konkursu z Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji został nagrodzony tytułem  „Lidera Analizy Kryminalnej Policji  2018 r ”. Miejsce drugie zajęła przedstawicielka Wydziału Wywiadu Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a trzecie analityk z Wydziału Wywiadu Kryminalnego  Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Powrót na górę strony
Polska Policja