Szkolenie z zasad i warunków wykorzystania danych PNR przez Policję - Bieżące informacje - Policja.pl

Bieżące informacje

Policja.pl

Szkolenie z zasad i warunków wykorzystania danych PNR przez Policję

W dniach 26-28 lutego 2019 r. w Szkole Policji w Pile odbyło się szkolenie zorganizowane przez Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji we współpracy ze Szkołą Policji w Pile, z zasad i warunków wykorzystania danych PNR przez Policję.

Celem szkolenia było przedstawienie zasad i warunków wykorzystywania danych PNR przez Policję a także omówienie zasad i procedur współpracy punktu kontaktowego właściwego w sprawach przetwarzania danych PNR w Policji z jednostkami terenowymi i komórkami organizacyjnymi Policji.

W szkoleniu udział wzięli wyznaczeni liderzy z komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Biur KGP oraz Szkół Policji, którzy będą rozpowszechniać zdobytą wiedzę z przedmiotowego zakresu, wśród funkcjonariuszy oraz pracowników, których zakres realizowanych zadań służbowych uzasadnia przetwarzanie danych PNR lub wyników ich przetwarzania.

W roli prelegentów wystąpili przedstawiciele  Krajowej Jednostki ds. Informacji o Pasażerach Komendy Głównej Straży Granicznej, przedstawiciele Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, a także przedstawiciele Wydziału Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, w ramach którego funkcjonuje punkt kontaktowy właściwy w sprawach przetwarzania danych PNR - Sekcja Całodobowej Obsługi Punktu Kontaktowego PNR.

Powrót na górę strony
Polska Policja