KIEROWNICTWO BIURA - Kierownictwo - Policja.pl

Kierownictwo

Policja.pl

KIEROWNICTWO BIURA

DYREKTOR BIURA
insp. Waldemar WOŁOWIEC 

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA – WŁAŚCIWY DO SPRAW ANALIZY KRYMINALNEJ I WERBUNKU

podinsp. Robert MALINOWSKI

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA – WŁAŚCIWY DO SPRAW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I OBSŁUGI INFORMACYJNEJ

mł. insp. Marek BOROŃ 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU OBSŁUGI INFORMACYJNEJ
podinsp. Stanisław DYREK 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU OBSŁUGI INFORMACYJNEJ
kom. Jarosław JANCZY 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU - KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH
mł. insp. Krzysztof ZYNEK

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU - KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH
nadkom. Aneta STOBIECKA-MIKOŁAJCZYK 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU ADMINISTROWANIA DANYMI SIS I VIS
Magdalena BAKUŁA

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU ADMINISTROWANIA DANYMI SIS I VIS
nadkom. Izabela CZECZOTT

 

p. o. NACZELNIK WYDZIAŁU ANALIZY KRYMINALNEJ
mł. insp. Dariusz BABISZ

p. o. ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU ANALIZY KRYMINALNEJ
podkom. Grzegorz TYSZKA 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU WERBUNKOWEGO
mł. insp. Paweł GWARDIAK

NACZELNIK WYDZIAŁU OGÓLNEGO
mł. insp. Paweł OBRĘBSKI

 

 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja