Kontakt

Sekcja Pozyskiwania Środków Pomocowych

Kontakt z pracownikami Sekcji jest możliwy poprzez telefon lub mail.

Kontakt do sekretariatu Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów Komendy Głównej Policji

ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

tel. 0 47 72 120 44 
email: zamowieniakgp@policja.gov.pl

EPUAP: Komenda Główna Policji (/PolicjaKGP/fundbfkgp)

Pracownicy Sekcji Pozyskiwania Środków Pomocowych Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów Komendy Głównej Policji:

  • Agnieszka Budkowska, tel. 47 72 116 09, email: agnieszka.budkowska@policja.gov.pl
  • Aleksandra Czerwińska, tel. 47 72 116 30, email: aleksandra.czerwinska@policja.gov.pl
  • Arkadiusz Czerwiński, tel. 47 72 155 28, email: arkadiusz.czerwinski@policja.gov.pl
  • Marta Pospieszna, tel 47 72 115 63, email: marta.pospieszna@policja.gov.pl
  • Robert Skibiński, tel. 47 72 155 21, email: robert.skibinski@policja.gov.pl

do góry