Fundusze Europejskie

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa.

Bezpieczniej na drogach – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego Policji

Wartość projektu: 65 176 443 zł, w tym finansowanie: 55 399 976,55 zł, współfinansowanie: 9 776 466,45 zł.

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0052/19-00 podpisana 18 grudnia 2019 r.

Wydarzenia związane z projektem

Cel projektu:Nowoczesne Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego umożliwią sprawniejsze reagowanie w przypadku wypadków, które zarówno zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jak i samych funkcjonariuszy. Dzięki zakupowi APRD skróceniu ulegnie zarówno długość trwania przeprowadzania czynności procesowych związanych z wypadkami, jak i też ulegnie poprawie ich jakość. Pojazdy APRD umożliwiają przede wszystkim dokładne zbieranie dowodów i ewentualne przesłuchiwanie świadków. Wyposażenie pojazdów APRD w system laserowego pomiaru punktów w przestrzeni do prowadzenia czynności procesowych, w tym oględzin na miejscach wypadków drogowych i katastrof komunikacyjnych, przyczyni się do sprawniejszej likwidacji skutków zdarzeń drogowych poprzez szybkie wykonanie czynności pomiarowych, zwłaszcza w zakresie ujawniania, zabezpieczania i dokumentowania śladów kryminalistycznych.

Działania

  • zakup 77 pojazdów APRD (Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego) – służących do prowadzenia przez służby ruchu drogowego Policji czynności na miejscach wypadków drogowych i katastrof komunikacyjnych.
  • zakup 77 tachimetrów – urządzeń do laserowego pomiaru punktów w przestrzeni
  • zakup tablicy pamiątkowej oraz zakup materiałów promocyjnych (elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, pamięci przenośne nawiązujące do przedmiotu projektu, mini-apteczki samochodowe)
  • zakup dodatkowych 40 pojazdów APRD

Aktualności:

  • pojazdy APRD dostarczone w 2021 roku są z powodzeniem wykorzystywane przez służbę ruchu drogowego Policji
  • w październiku 2022 r. przewidziane są dostawy 40 dodatkowych Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego
  • termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty na I kwartał 2023 r

do góry